Działki na Katarzynce sprzedane | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Działki na Katarzynce sprzedane

Działki na Katarzynce sprzedane

Morwowa Równinna

Blisko 6,3 miliona złotych wpłynie do miejskiej kasy ze sprzedaży 3 działek inwestycyjnych przy ul. Morwowej i Równinnej. Teren o łącznej powierzchni ponad 3,2 ha znalazł dziś nabywców w przetargach organizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Pierwszą z działek kupił inwestor prywatny za 2 084 000 zł z przeznaczeniem na działalność magazynową.  Działkę nr 2  wylicytowała spółka Polans Group sp. z o.o. za 2 342 000 zł z myślą o przeniesieniu siedziby z innej lokalizacji. Nieruchomość nr 3 nabyła firma Betor Składy Budowlane sp. z o.o. za 1 860 000 zł  z przeznaczeniem na własną działalność.

Nieruchomości położone są na obszarze, na którym obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, który ustala przeznaczenie podstawowe: „usługi”, a jako przeznaczenie dopuszczalne: „obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej oraz parkingi i drogi wewnętrzne”. Nieruchomości  położone są na tzw. Katarzynce, gdzie dominuje funkcja usługowo – produkcyjna i magazynowa na południowy wschód od terenów miejskiego wysypiska odpadów. Są to tereny niezabudowane i niezagospodarowane.

Działki znajdują się przy odgałęzieniu ulicy Morwowej któremu zostanie nadana kategoria drogi publicznej. Odgałęzienie ul. Morwowej nie posiada nawierzchni trwale utwardzonej, lecz jest wykonywany na niej ruch kołowy (nawierzchnia z płyt betonowych). Nieruchomości są jedynie częściowo uzbrojone w sieci infrastruktury technicznej. Ponadto przez teren przebiegają sieci i urządzenia infrastruktury technicznej nie stanowiące części składowych gruntu.

 

ul. Równinna 30 i ul. Morwowa
(nr 1 na grafice)

 

Powierzchnia działki:

10 001 m²

Nabywca:

Inwestor prywatny

Cena sprzedaży:

2 084 000 zł

ul. Morwowa i ul. Równinna (nr 2 na grafice)

Powierzchnia działki:

11 644 m²

Nabywca:

Polans Group sp. z o.o.

Cena wywoławcza:

2 342 000 zł

ul. Morwowa 2-22 (nr 3 na grafice)

Powierzchnia

działki: 

11 273 m²

Nabywca:

Betor Składy Budowlane sp. z o.o.

Cena wywoławcza:

1 860 00 zł

 

Pozostałe aktualności

Procesy automatyzacji, technologiczne nowinki i innowacje. Centrum Wsparcia Biznesu prezentuje…
Trwa intensywna promocja potencjału gospodarczego oraz oferty inwestycyjnej miasta. Toruń…
Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę? Chcesz spotkać ekspertów i praktyków? Chcesz poznać…
Teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną trafił do miejskiej oferty sprzedażowej. Działkę…
W imieniu organizatorów zapraszamy na 15. Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych U-RODZINY 2022,…
35  osób wzięło udział w warsztatach dot.  zakładania firm i form opodatkowania. Wydarzenie…