Działki inwestycyjne we wschodnim Toruniu

ul. Olsztyńska

6 działek, ponad 4,5 hektara, świetna lokalizacja i bliskość drogi krajowej nr 15.  Tak w skrócie wygląda opis kolejnego terenu inwestycyjnego w Toruniu przeznaczonego do sprzedaży. Chodzi o nieruchomości w rejonie ulicy Olsztyńskiej, które zostaną pójdą pod młotek  na początku grudnia. 

Działki położone są w dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Bielawy. Doskonale skomunikowane z centrum miasta. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się duży kompleks handlowy „Bielawy”. Planowana jest budowa wjazdu na ten teren, poprzez rozbudowę istniejącego skrzyżowania na ulicy Olsztyńskiej na wysokości zjazdu do hipermarketu, który będzie łączył ulicę Olsztyńską z ulicą Platanową.

Nieruchomości położone są we wschodniej części miasta, między drogą krajową nr 15, prowadzącą w kierunku Olsztyna, a ulicą Olimpijską. Grunty przeznaczone do sprzedaży są niezabudowane i niezagospodarowane. Kształt każdej z działek to nieregularny wielobok. W ulicy Olsztyńskiej są dostępne wszystkie sieci: elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna.  Kompleks nieruchomości położony jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Podstawowe przeznaczenie nieruchomości to usługi, ale dopuszczalne są też obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz magazyny*.  6 działek oferowanych do sprzedaży ma odpowiednio: 0,57ha, 0,67ha, 0,71ha, 0,84ha, 0,87ha, 0,94ha powierzchni.  Ceny wahają się od 1 100 000 zł, do 2 030 000 zł. Przetarg na sprzedaż tych nieruchomości zaplanowano  11 grudnia 2018 roku w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta.

 

1.            Lokalizacja: Projektowana CLXV

Nr działki: 72/16 (obręb 46)

Powierzchnia: 0,57 ha

Przeznaczenie: usługi komercyjne

Cena wywoławcza: 1.200.000 zł

 

2.            Lokalizacja: Projektowana CLXV Nr działki: 72/15 (obręb 46)

Powierzchnia: 0,71 ha

Przeznaczenie: usługi komercyjne

Cena wywoławcza: 1.480.000 zł

 

3.            Lokalizacja: Projektowana CLXV

Nr działki: 72/11 (obręb 46)

Powierzchnia: 0,84 ha

Przeznaczenie: usługi komercyjne

Cena wywoławcza: 1.750.000 zł

 

4.            Lokalizacja: Projektowana CLXV Nr działki: 72/19 (obręb 46)

Powierzchnia: 0,87 ha

Przeznaczenie: usługi *

Cena wywoławcza: 2.020.000 zł

 

5.            Lokalizacja: Projektowana CLXV Nr działki: 72/20 (obręb 46)

Powierzchnia: 0,67 ha

Przeznaczenie: usługi*

Cena wywoławcza: 1.100.000 zł

 

6.            Lokalizacja: Projektowana CLXV  Nr działki: 72/21 (obręb 46)

Powierzchnia: 0,94 ha

Przeznaczenie: usługi*

Cena wywoławcza: 2.030.000 zł

 

 

* Więcej informacji dotyczących przeznaczenia terenu udziela Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu ( 056 611 89 30)