Działki idą pod młotek

Olsztyńska

Działkę inwestycyjną i nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne będzie można nabyć w najbliższym przetargu na miejskie nieruchomości. Toruń wystawił na sprzedaż tereny położne na osiedlu Bielawy. Do wzięcia są dwie działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Kartuskiej 38 i 38 A oraz teren pod usługi i produkcję przy Olsztyńskiej 115. Przetargi już 2 i 9 lipca 2019 r.

KARTUSKA 38-38A - 2 lipca 2019 r.

Nieruchomości przy ul. Kartuskiej 38-38 A o łącznej powierzchni 1518 m², przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren aktualnie jest niezabudowany i niezagospodarowany, a dojazd do niego poprowadzono bezpośrednio  z istniejącej drogi publicznej. W sąsiedztwie (w ul. Zielonogórskiej i Legnickiej) znajdują się wszystkie niezbędne sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna i gazowa. W ciągu ulicy Kartuskiej dostępny jest także miejski wodociąg.  W pobliżu sprzedawanych działek znajduje się kilka punktów  usługowych i  handlowych. Działki oznaczone  numerami 218/8, 218/9 obręb 53 pójdą pod młotek 2 lipca 2019 r. Cena wywoławcza została ustalona w wysokości 150 000 zł. Osoby chcące wziąć udział w przetargu muszą na konto Urzędu Miasta wpłacić wadium w wysokości 7 000 zł do 26 czerwca 2019. Szczegółowe informacje.

OLSZTYŃSKA 115 - 9 lipca 2019 r.

Działka inwestycyjna przy ul. Olsztyńskiej 115 o powierzchni  0,1114 ha jest położona w północno-wschodniej części miasta przy trasie wylotowej na Olsztyn (DK nr 15). Przeznaczona jest pod usługi i obiekty produkcyjne. Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana i częściowo ogrodzona, częściowo zadrzewiona. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej i teletechnicznej. Cena wywoławcza to 300 000 zł. Przetarg został wyznaczony na 9 lipca 2019 r. Wadium w wysokości 30 000 zł należy wpłacić do 3 lipca.

Więcej informacji tutaj.