Działalność na preferencyjnych warunkach w PSSE | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Działalność na preferencyjnych warunkach w PSSE

Działalność na preferencyjnych warunkach w PSSE

PSSE

Objęcie całego obszaru inwestycyjnego w Polsce możliwością korzystania z preferencyjnych warunków w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT/PIT wpływa na podniesienie jakości nowych inwestycji, a wprowadzone zmiany są jednym z elementów budowania przewag konkurencyjnych Polski na arenie międzynarodowej.

Dzięki rozszerzeniu na cały kraj ewentualności uzyskania pomocy publicznej zwiększył się również potencjał mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie muszą przenosić swoich zakładów na tereny obecnie objęte statusem specjalnej strefy ekonomicznej. Nowe zasady eliminują także konieczność stosowania długiej i obciążającej przedsiębiorcę procedury rozszerzenia granic specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli teren inwestycyjny znajdował się poza jej granicami. Warunkiem korzystania z pomocy publicznej (dla wszystkich przedsiębiorstw) jest uzyskanie decyzji o wsparciu na podstawie kryteriów jakościowych (zrównoważonego rozwoju społecznego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego) oraz ilościowych (minimalnych kosztów nowej inwestycji).

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw jak i nowych projektów.

JAK TO DZIAŁA?

Przedsiębiorca, który uzyska decyzję o wsparciu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej otrzyma pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Maksymalna wysokość liczona jest jako procent wydatków kwalifikowanych inwestycji zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

 

 

KRYTERIA ILOŚCIOWE

Kryteria ilościowe to minimalne koszty inwestycji uzależnione od stopy bezrobocia w danym powiecie.

KRYTERIA ILOŚCIOWE – koszty kwalifikowane nowej inwestycji w powiecie toruńskim

Duzi
przedsiębiorcy

Średni
przedsiębiorcy

Mali
przedsiębiorcy

Mikro
przedsiębiorcy

Nowoczesne usługi oraz B+R

 

20 mln zł

 

 

4 mln zł

 

1 mln zł

 

400 tys.

 

1 mln zł

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące:

1) kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;

2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;

4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej;

5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;

6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

KRYTERIA JAKOŚCIOWE

Kryteria jakościowe to warunki zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju.

 

 

PROCEDURA

Proces wydawania decyzji o wsparciu uległ znacznemu skróceniu. Przedsiębiorca może oczekiwać wydania decyzji o wsparciu w ciągu miesiąca.

 

 

WYKLUCZONE DZIAŁALNOŚCI

Decyzja o wsparciu nie może zostać wydana na następujące działalności:

 

 Oddział Strefy w Toruniu

tel. 56 653 00 47

e-mail: j [dot] gasekatstrefa [dot] gda [dot] pl; k [dot] adamskaatstrefa [dot] gda [dot] pl; w [dot] leszniewskaatstrefa [dot] gda [dot] plPSSE

 

 

 

Pozostałe aktualności

Gala i Koncert z okazji 30-lecia Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod hasłem „Zbudujmy Lepszy…
W dniach 21-22 czerwca  2021 odbędzie się XXVIII edycja Welconomy Forum in Toruń. Wzorem…
Ponad 100 restauracji, punktów usługowych, kawiarni, sklepów, instytucji kultury przystąpiło…
Największa szkoła dla dorosłych w regionie. Kształci już od 40 lat. Jako prężnie działająca…
Czy wiesz, że 6 na 10 ciężarówek w Europie posiada strzemiona do resorów produkowane w Toruniu…