​​​​​​​Dotacje na działalność gospodarczą

PUP

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia  zaprasza do składania wniosków na jednorazowe wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia i po 30 roku życia.  W zależności od programu, maksymalna dotacja może wynieść od 28 000 do 29 300 zł.

- Jednorazowe środki na podjęcie działalności dla osób w wieku powyżej 30 roku życia w ramach EFS.

Projekt: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Toruniu (IV)

 Program Operacyjny: RPO WK-P na lata 2014-2020

 Realizator:  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

 Forma: jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 Termin przyjmowania wniosków: 21 lutego do 27 lutego 2020 roku  w godz. 7.30 – 15.00

Przewidywana liczba uczestników:  co najmniej 5 osób

 Formularze: pokój nr 39 (II piętro) w siedzibie Urzędu/www.muptorun.praca.gov.pl

 Kwota dotacji: ok. 29 300,00 zł

 Kryterium doboru uczestników:

Osoba bezrobotna, która jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia i ma ukończony 30 rok życia w tym należy co najmniej do jednej z poniższych grup:

 - osób z niepełnosprawnościami,

- osób powyżej 50 roku życia.

 W pierwszej kolejności brane będą pod uwagę osoby z niepełnosprawnością.

Do formy nie mogą przystąpić osoby, które brały udział w projekcie w 2019 r.

UWAGA: wiek uczestnika określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Opis realizowanej formy:

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać przyznane osobie bezrobotnej, spełniającej kryteria projektu, na podstawie złożonego przez nią wniosku o dofinansowanie. Maksymalna wysokość wypłacanej dotacji stanowi sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Kontakt: 56 65 80 252 lub 56 65 80 221/ d [dot] graczykatmuptorun [dot] praca [dot] gov [dot] pl

Miejsce składania wniosków:       

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia - Kancelaria

ul. Mazowiecka 49a

87-100 Toruń

INFO:  https://muptorun.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/11495367-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-dla-osob-w-wieku-powyzej-30-roku-zycia-w-ramach-efs?redirect=https%3A%2F%2Fmuptorun.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_j2NGa15MqWyE__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

 

- Jednorazowe środki na podjęcie działalności dla osób w wieku do 30 roku życia w ramach EFS

Projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (IV)

Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój

Realizator:  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Forma: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Termin przyjmowania wniosków: 21-27 lutego 2020 r. w godz.: 7:00 – 15:00

Przewidywana liczba uczestników:  co najmniej 10 osób

Formularze: pokój nr 39 (II piętro) w siedzibie Urzędu/www.muptorun.praca.gov.pl

Kryterium doboru uczestników:

Osoby w wieku 18-29 lat (nieukończone 30 lat) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako osoby bezrobotne (o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu się (tzw. młodzież NEET).

 Opis realizowanej formy:

Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą zostać przyznane osobie bezrobotnej, spełniającej kryteria projektu, na podstawie złożonego przez nią wniosku o dofinansowanie.

Przewidywana kwota dotacji ok. 28 000,00 zł.

Kontakt: 56 65 80 252/d [dot] graczykatmuptorun [dot] praca [dot] gov [dot] pl

Miejsce składania wniosków:  

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

ul. Mazowiecka 49a

87-100 Toruń

Kancelaria (parter)

UWAGA!

Udział osób, które nie ukończyły 25. roku życia w formie możliwy jest jedynie w sytuacji, jeśli są zarejestrowane jako osoby bezrobotne przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące. Do formy nie mogą przystąpić osoby, które brały udział w projekcie w 2019 roku.

INFO: https://muptorun.praca.gov.pl/strona-glowna//-/asset_publisher/Qat7ebECUfDp/content/11495316-jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-dla-osob-w-wieku-do-30-roku-zycia-w-ramach-efs?redirect=https%3A%2F%2Fmuptorun.praca.gov.pl%2Fstrona-glowna%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Qat7ebECUfDp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3D_118_INSTANCE_j2NGa15MqWyE__column-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2