Dofinansowanie z progamu Aktywna Kobieta

Technologia zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a>

Trwa nabór wniosków w ramach programu Aktywna Kobieta. Pracodawcy mogą otrzymać wsparcie finansowe na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla kobiet powyżej 30 roku życia. Maksymalna kwota dofinansowania jednego stanowiska pracy wynosi 21 318 zł.

Pracodawca może otrzymać refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jeśli zatrudnia bezrobotną kobietę, która ukończyła 30 lat i spełnia kryteria określone w projekcie. Przyznane środki są bezzwrotne. Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu, znajdującej się na parterze, stanowisko A przy ul. Mazowieckiej 49a w Toruniu. Formularze i szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się pod adresem: https://bit.ly/2wNYvfl.

Nabór do projektu Aktywna Kobieta, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” prowadzi Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:  
Wydział Instrumentów Rynku Pracy – 56 65 80 231
Koordynator projektu:  Anna Piotrowska – 56 65 80 216, 56 65 80 221.