Bezpłatna pomoc prawna w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro

Porady Prawne

Od grudnia 2018 r. w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro podczas dyżurów świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna dla organizacji pozarządowych.

W tym roku nieodpłatna pomoc prawna dla NGO dostępna będzie w zasobach Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro już w najbliższą sobotę,
tj. 01.12.2018 r. między godziną 10:00 a 12:00.

- Wiele osób próbuje poradzić sobie samodzielnie, ale często okazuje się, że bez fachowego, specjalistycznego wsparcia prawniczego pojawiają się wątpliwości związane z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowych. Dlatego zachęcam do korzystania z możliwości uzyskania bezpłatnej porady – mówi Łukasz Szarszewski, dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, Operatora TCAL 2.Piętro.

Podczas bezpłatnych dyżurów prawnych pomoc udzielana będzie z zakresu:

  • prawa stowarzyszeń i fundacji,
  • działalności pożytku publicznego i uzyskiwania statusu organizacji pożytku publicznego,
  • procedur administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
  • postępowania rejestrowego (KRS),
  • dostępu do informacji publicznej,
  • odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych,
  • odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej organizacji oraz członków zarządów,
  • prawa autorskiego i ochrony danych osobowych.

 

Dyżury bezpłatnego doradztwa prawnego z zakresu tematyki dotyczącej trzeciego sektora organizowane będą raz w miesiącu. Informacje o konkretnych terminach spotkań będą regularnie zamieszczane na stronie www.2pietrotorun.pl oraz w mediach społecznościowych.  Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro jest czynne w każdą  pierwszą sobotę miesiąca. Z oferty skorzystać możną już w najbliższą sobotę, tj. 1.12.2018 r. między godziną 9:00 a 15:00.