70-lecie toruńskiego Apatora

Apator

70-lecie istnienia świętuje firma Apator. Z tej okazji władzom toruńskiej spółki wręczono 6 czerwca 2019 roku medal „Za Zasługi dla Miasta Torunia” – najwyższe odznaczenie przyznawane przez radnych.

Historia firmy Apator sięga 1949 roku, kiedy w Toruniu założono Pomorskie Zakłady Wytwórcze Aparatury Niskiego Napięcia produkujące aparaturę łącznikową, rozdzielnice i urządzenia dla energetyki i górnictwa.

Obecnie Grupa Apator to dynamiczna grupa kapitałowa, w której skład wchodzi kilkanaście spółek zarówno krajowych, jak i zagranicznych, zatrudniających łącznie ok. 2,7 tys. osób. Firma jest pionierem we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych – z roku na rok odnotowującym rosnące przychody ze sprzedaży. Wykorzystanie nowoczesnych technologii zapewnia najwyższą jakość wyrobów, które cieszą się dużym uznaniem wśród klientów.

6 czerwca 2019 roku, podczas uroczystej jubileuszowej gali w CKK Jordanki władzom spółki wręczono medal „Za Zasługi dla Miasta Torunia”. Radni podjęli decyzję o uhonorowaniu firmy tym medalem podczas ostatniej sesji.

Twórcom i pracownikom toruńskiego Apatora gratulował także prezydent Michał Zaleski.

- Dla Apatora Toruń zawsze był miastem założycielskim i najbliższym, dlatego właśnie w Toruniu najmocniej przeżywamy dumę z całej historii świętującego przedsiębiorstwa oraz jego współczesnej, dobrej kondycji. W tym jubileuszu wszystko nas cieszy: powołanie Pomorskich Zakładów Wytwórczych Aparatury Niskiego Napięcia, przyjęcie rozpoznawalnego do dziś znaku firmowego Apatora, ożywczy wpływ zakładu na życie społeczne, kulturalne i sportowe Torunia, wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w 1997 roku czy korporacyjna ekspansja w ostatnich latach. Jedno nigdy w Apatorze się nie zmieniało: skupialiście Państwo jedno z najlepszych, najliczniejszych i najbardziej innowacyjnych środowisk technicznych Torunia. I właśnie dlatego także w roku jubileuszowym patrzymy na Państwa niezmiennie jako na perłę w panoramie gospodarczej naszego miasta. Załogom kolejnych dekad tego 70-lecia gratuluję więc związków z firmą będącą wizytówką toruńskiego biznesu. I dziękuję za Państwa wielopokoleniowy wkład w świetność współczesnego Torunia – mówił prezydent do zgromadzonych.

W jubileuszowej gali 70-lecia firmy wzięli udział byli i obecni pracownicy, kontrahenci i współpracownicy spółki a także przedstawiciele władz samorządowych i uczelni wyższych z regionu.

Obrazki galerii: