Jasia i Małgosi 21 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Jasia i Małgosi 21

Jasia i Małgosi 21

 • powierzchnia – 0,1541 ha
 • nr działki 313/5, obręb 61
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi z wyłączeniem usług kolidujących z funkcją mieszkaniową
 • północno - wschodnia część miasta
 • teren niezagospodarowany i  niezabudowany
 • w pobliżu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
 • istniejące uzbrojenie w sąsiedztwie:
  - sieć wodociągowa
  - sieć kanalizacyjna
  - sieć gazowa
  - sieć elektroenergetyczna
  - sieć telekomunikacyjna