Oferta inwestycyjna | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Oferta inwestycyjna

Olsztyńska
 • powierzchnia – 1,5483 ha
 • liczba działek – 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, magazyny, stacja paliw
torun.direct
 • ul. Przelot, ul. Gminna
 • powierzchnia – 1,5229 ha
 • liczba działek – 3
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, produkcja, składy, magazyny
STREFA INWESTYCYJNO – LOGISTYCZNA TORUŃ – WSCHÓD Obszar nr 2
 • ul. Przelot
 • powierzchnia – 2,5261 ha
 • liczba działek – 5
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, produkcja, składy, magazyny
STREFA INWESTYCYJNO – LOGISTYCZNA TORUŃ – WSCHÓD Obszar nr 3
 • ul. Przelot
 • powierzchnia – 0,8444 ha
 • liczba działek – 4
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, składy, magazyny
STREFA INWESTYCYJNO – LOGISTYCZNA TORUŃ – WSCHÓD Obszar nr 4
 • ul. Przelot 24-26
 • powierzchnia – 2,7048  ha
 • liczba działek – 6 (oferowane jako jeden kompleks)
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, składy, magazyny, produkcja
STREFA INWESTYCYJNO – LOGISTYCZNA TORUŃ – WSCHÓD Obszar nr 5
 • ul. Przelot 23N-25
 • powierzchnia –  3,3233 ha
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, produkcja, składy, magazyny
STREFA INWESTYCYJNO – LOGISTYCZNA TORUŃ – WSCHÓD Obszar nr 6
 • ul. Przelot, ul. Gminna
 • powierzchnia – 3,7779  ha
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, produkcja, składy, magazyny
STREFA INWESTYCYJNO – LOGISTYCZNA TORUŃ – WSCHÓD Obszar nr 7

Obszar nr 7

 • ul. Ostra, ul. Gminna
 • powierzchnia – 18,2864 ha
 • liczba działek – 3 (oferowane jako jeden kompleks, z możliwością dalszego podziału przed sprzedażą) 
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, produkcja, składy, magazyny
Szosa Bydgoska zdjęcie
 • powierzchnia – 2,1058 ha
 • liczba działek – 5
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, skaldy, magazyny, obiekty usługowo - produkcyjne
WAPIENNA
 • powierzchnia – 4,6817 ha
 • liczba działek – 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
Dworcowa
 • powierzchnia – 0,2133 ha
 • obręb 43
 • liczba działek – 3
 • własność prywatna
 • funkcja - produkcja, usługi, handel
Andersa 93
 • powierzchnia –  4,2578 ha
 • liczba działek – 3
 • własność Gminy Miasta Toruń 
 • funkcja –   usługowo-produkcyjna, składy i magazyny
jemiołowa
 • powierzchnia – 0,0321 ha
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi osiedlowe, zieleń urządzona
  obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
  obiekty małej architektury
Kłopot 1
 • powierzchnia – 1,1138 ha
 • liczba działek – 4
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja - usługi, produkcja   
Pera Jonssona
 • powierzchnia – 1,9495 ha
 • liczba działek – 3
 • własność prywatna
 • funkcja – obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usługi
poznańska
 • powierzchnia – 0.1841 ha
 • obręb 28
 • liczba działek – 2
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi z wykluczeniem lokalizacji,
  usług niepożądanych społecznie
 • informacja o przetargu: ul. Poznańska 118
Poznańska 87
 • powierzchnia – 0,0514 ha
 • obręb 70
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
Reja 28-30
 • powierzchnia – 0,0801 ha
 • obręb 7
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
Sieradzka 21
 • powierzchnia – 0,3849 ha
 • obręb 53
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
zakątek 22
 • powierzchnia –  0,21 ha
 • własność prywatna
 • funkcja: działka budowlano-inwestycyjna, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej
 • cena za m2: 171,43 zł/m2
Łódzka 117
 • powierzchnia– 0,769 ha
 • obręb 66
 • liczba działek – 2
 • własność prywatna