PUP: nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej

torun.direct

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia ogłosił ciągły nabór wniosków na realizację instrumentów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 i/lub środków Funduszu Pracy w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

Wnioski można składać o:

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb).

Informacje i druki aplikacyjne - LINK. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 56 658 02 52.

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze).

Informacje i druki aplikacyjne - LINK. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 56 658 02 08.

  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników (art. 15zzc).

Informacje i druki aplikacyjne - LINK. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 56 658 02 21.

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2).

Informacje i druki aplikacyjne - LINK. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 56 658 02 08.

  • Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art.15zzda).

Informacje i druki aplikacyjne - LINK. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 604 684 931.

  • Jednocześnie przypominamy, że trwa nabór wniosków na niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd).

Informacje i druki aplikacyjne - LINK. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie: 604 684 931.

Termin składania wniosków: do dnia ogłoszenia zakończenia naboru.

Uwaga! Od 24 czerwca 2020 r. obowiązują nowe umowy oraz wzory wniosków. Prosimy o pobieranie aktualnych załączników.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta w Torunia w sposób:

  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl - LINK,
  • składając dokumenty w kopercie do skrzynki na korespondencję ustawionej w przedsionku Urzędu,
  • przesyłając pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń.

Uwaga! Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu wniosku do urzędu pracy.