Nabór na niskooprocentowane pożyczki do 10 grudnia | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Nabór na niskooprocentowane pożyczki do 10 grudnia

Nabór na niskooprocentowane pożyczki do 10 grudnia

Na zdjęciu: budynek Powiatowego Urzedu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia realizuje zadania w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Wciąż można aplikować o niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy.

Trwają jeszcze nabory na dwa instrumenty pomocowe. Do 10 grudnia 2020 r. można starać się o:

1. Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych – dotychczas złożono 68 wniosków, prawie 65 procent z nich zweryfikowano pozytywnie. Wypłacono wsparcie na łączną kwotę 184 578 zł

2. Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców – dotychczas o tę formę pomocy aplikowało 13 554 przedsiębiorców. Ponad 88 procent z nich zweryfikowano jako pozytywne. Łączna kwota wsparcia wypłaconego w ramach tego instrumentu to 59 819 688,36 zł.

Jak aplikować o wsparcie?

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać do Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia:

1. elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, przez Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia, w serwisie www.praca.gov.pl, (przejdź na stronę wortalu klikając tutaj)

2. składając dokumenty w kopercie do skrzynki na korespondencję ustawionej w przedsionku Urzędu,

3. przesyłając je pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia, ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń.

Trwają prace nad zmianami do ustawy, które wydłużą termin realizacji powyższych instrumentów do 30 czerwca 2021 oraz dodanie kolejnego zadania do realizacji przez PUP – czekamy na decyzję Rządu RP w tej sprawie.

fot. Lech Kamiński

Pozostałe aktualności

Toruńscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości - taką…
11 atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym działek pozostało w Strefie Inwestycyjno –…
O tym, czy przyjęta zostanie uchwała w sprawie przesunięcia terminu płatności rat podatku od…
15 stycznia po północy uruchomiona została możliwość składania wniosków o subwencje w ramach…
Na najbliższej sesji, 21 stycznia 2021 r. radni pochylą się nad uchwałą dot. zwolnienia z…
Publikujemy treść apelu o wsparcie wszystkich ośrodków turystycznych, w tym Torunia, który…