Fundusz Eksportowy - spotkanie

logo

Toruńska Agencja Rozwoju Rynku Regionalnego S.A. ogłosiła nabór wniosków na opracowanie strategii w ramach Funduszu Eksportowego. 15 marca 2019 roku o godzinie 10:00, odbędzie się spotkanie dla Wnioskodawców Funduszu Eksportowego. Będzie ono dotyczyć zasad naboru wniosków na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji.

Od 25 marca startujący eksporterzy z woj. kujawsko-pomorskiego będą mogli składać wnioski na usługi doradcze, polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji. Usługi, dofinansowane w 100% z Unii Europejskiej, są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które posiadają potencjał eksportowy. Strategia o wartości 24 600,00 zł zostanie przygotowana przez PwC Advisory sp. z o. o. sp.k. w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem.

Wsparcie mogą uzyskać firmy, oferujące produkty lub usługi konkurencyjne  na rynkach zagranicznych. Produkty muszą posiadać cechy lub funkcjonalności, które pozwolą na ich sukces na nowych rynkach. TARR planuje udzielić wsparcia 40 przedsiębiorcom. W kolejnym etapie firmy, posiadające strategię internacjonalizacji (może to być również dokument strategiczny opracowany we własnym zakresie), będą miały możliwość uzyskania dofinansowania na udział w targach, organizację wizyt studyjnych oraz usługi doradcze związane z tymi targami. Kwota przeznaczona na granty to ponad 45 mln zł.

15 marca 2019 r. o godzinie 10:00 w Toruniu, w siedzibie Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców, którzy w ostatnich trzech latach odnotowali sprzedaż zagraniczną na poziomie nie wyższym niż 10% przychodów ogółem. Spotkanie poprowadzą przedstawiciele TARR S.A. oraz PwC Advisory sp. z o. o. sp.k.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja na stronie: events.technopark.org.pl

Szczegółowe informacje o naborze wniosków na strategie oraz dokumentacja do konkursu znajdują się na stronie https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-eksportowy/.

Projekt FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego jest realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

logotypy