Nowe tereny pod inwestycje

przelot

Budowa nowego obiektu przy centrum handlowym Zieleniec oraz zabudowa usługowo-magazynowa na Bielawach zostaną uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tak zdecydowali radni podczas czwartej sesji Rady Miasta w dniu 7 lutego 2019 r.

Zgodnie z przyjętą uchwałą miasto przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Handlowy Zieleniec” na  terenie pomiędzy Szosą Bydgoską a ulicą Broniewskiego. Obecnie znajduje się tam obiekt handlowo-usługowy „Pasaż Zieleniec” wraz zespołem parkingów oraz stacja paliw BP i budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Miasta Toruń. Nowy mpzp umożliwiłby budowę na niezabudowanej części tego terenu, po zachodniej stronie istniejącego obiektu, nowej zabudowy handlowo-usługowej o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Z kolei w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra znajdują się dwa tereny inwestycyjne przemysłowo-usługowo-składowe wraz z drogami publicznymi, lokalnymi oraz drogą zbiorczą i główną. Zmiana mpzp z 2008 roku umożliwi zoptymalizowanie zabudowy usługowo-magazynowej w związku z nowymi tendencjami, jakie pojawiły się wśród inwestorów magazynowych, dotyczącymi zwiększenia wysokości magazynów wysokiego składowania. Zmiana planu zatem umożliwi powstanie magazynów o wysokości do 35 m.