Bezpłatne szkolenia  z kompetencji cyfrowych

torun.direct – dobre połączenie z biznesem

Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu rozpoczyna realizację projektu pn. „torun.direct – dobre połączenie z biznesem”. To cykl bezpłatnych szkoleń dla osób powyżej 25 roku życia, które chcą zdobyć dodatkowe kompetencje w cyfrowym świecie.

Projekt będzie realizowany do stycznia 2020 roku. Zakłada on realizację 48 szkoleń, w których weźmie udział 288 osób powyżej 25 roku życia.  Podczas warsztatów organizatorzy zapewniają sprzęt komputerowy.

Chodzi o przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez przekazanie umiejętności pozwalających na rozwój kompetencji cyfrowych, umożliwiających wytworzenie popytu na Internet oraz technologie informacyjno–komunikacyjne. Celem jest także nabycie umiejętności korzystania z e-usług, jak i rozwijania umiejętności bardziej zaawansowanych.

Pierwsze z zaplanowanych szkoleń odbędzie się  w dniach 29-30.01.2019 pod nazwą „Mój biznes w sieci”.  Zajęcia będą odbywać się w Centrum Aktywności Lokalnej 2 Piętro, przy ulicy Konopnickiej 13 w Toruniu. Będą to interaktywne szkolenia przy użyciu komputerów, case study oparte na  indywidualnych przykładach. Zajęcia będą trwały po 8 godzin dziennie z przerwami na lunch, a zostaną zakończone wydaniem specjalnego certyfikatu. Omówione zostaną metody rozwijania biznesu w sieci, budowania wizerunku w mediach społecznościowych, zarządzania brandem w sieci, komunikacji firmowej w internecie. Pojawią się tez tematy związane ze sprzedażą, zakupami, paragonami i fakturami  on-line.  Na pierwsze warszaty w ramach cyklu zapisy zostały już zamknięte  z powodu wyczerpania limitu miejsc. 

Poniżej terminy szkoleń zaplanowanych w pierwszej połowie roku:

29-30 stycznia - Mój biznes w sieci

25-26 lutego - Działam w sieciach społecznościowych   https://goo.gl/forms/EkvhThQjHAslFMwO2

27-28 lutego - Moje finanse i transakcje w sieci  https://goo.gl/forms/IMNlD0LspSYYJGIB3  

7-8 marca - Tworzę własną stronę internetową (blog)  https://goo.gl/forms/DoaERjOtm4S4URed2

25-26 marca - Działam w sieciach społecznościowych

1-2 kwietnia - Mój biznes w sieci

15 -16 maja - Tworzę własną stronę internetową (blog)

23 - 24 maja - Moje finanse i transakcje w sieci

3-4 czerwca - Działam w sieciach społecznościowych

5-6 czerwca - Tworzę własną stronę internetową (blog)

5-6 sierpnia - Moje finanse i transakcje w sieci

 

Grantodawcą jest  Fundacja Promocji Gmin Polskich. Szkolenia w ramach wybranych modułów: „Moje finanse i transakcje w sieci”,  „Mój biznes w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)” obejmować będą m.in. prawo autorskie, licencje i wolne oprogramowanie, e-administrację biznesu on line, funkcje sieci społecznościowych, autokreację w sieci, optymalizację zakupów i sprzedaży, kreację reklamy na Facebooku i Instagramie, najnowsze trendy w sieciach społecznościowych, pozycjonowanie i utrzymanie operatywności.

Źródło finansowania:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Grant otrzymany w ramach projektu: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego." (nr projektu POPC.03.01.00-00-0081/18), realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich.