Wadium w przetargu na sprzedaż terenu przy DK91 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Wadium w przetargu na sprzedaż terenu przy DK91

Wadium w przetargu na sprzedaż terenu przy DK91

Grudziądzka 194

11 kwietnia mija termin wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż miejskiej działki inwestycyjnej w północnym Toruniu. W katalogu ofert dla biznesu znalazła się nieruchomość przy ul. Grudziądzkiej 194. Teren w sąsiedztwie drogi krajowej nr 91, nieopodal Centralnego Cmentarza Komunalnego wyceniono na 5 000 000 zł.

Teren przeznaczony pod zabudowę usługową ma powierzchnię 0,72 ha. Jest niezabudowany i nieogrodzony, porośnięty  trawą. Nieruchomość posiada nieregularny kształt wieloboku, ze wszystkich stron jest otoczona przez drogi (ul. Grudziądzką, ul. Celniczą oraz drogę wewnętrzną od północy i teren parkingowy od strony wschodniej). Obsługa komunikacyjna nieruchomości będzie możliwa od strony wschodniej, ze zlokalizowanego tam terenu parkingu. Nieruchomość znajduje się w zasięgu liniowych urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i teletechnicznej zlokalizowanych w przyległych drogach.

Grudziądzka

Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza zabudowę budynkami usługowymi o dachu płaskim, o wysokości do 15 m o maksymalnej powierzchni zabudowy 60% powierzchni działki i z obowiązkiem zachowania co najmniej 10% terenu jako powierzchni biologicznie czynnej. Inwestor nie będzie mógł lokować przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przetarg na sprzedaż działki, Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM zaplanował na 16 kwietnia 2024, aby wziąć w nim udział trzeba do 11 kwietnia wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta. Szczegóły dotyczące  nieruchomości znajdują się na stronie Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu: https://torun.direct/nieruchomosci/oferta-inwestycyjna/grudziadzka-194

Pozostałe aktualności

W imieniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zapraszamy przedsiębiorców do udziału w "…
Korzyści płynące z programu „Cała Polska Strefą”, wyzwania związane z cyfryzacją i…
16 maja podczas zdalnego Forum „Gmin na 5!” organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w…
W blasku gotyku i nowego szlaku jedwabnego w Toruniu odbędzie się XI Międzynarodowy Kongres…
Rusza kolejna odsłona kampanii promocyjnej znaku  Made in Toruń. Centrum Wsparcia Biznesu,…
W imieniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii  zapraszamy na bezpłatne warsztaty online dla…