Zwonienie z podatku za zieleń | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Zwonienie z podatku za zieleń

Zwonienie z podatku za zieleń

pexels-magda-ehlers-1188834_0_0

15 grudnia 2023 r. mija termin na składanie wniosków o zwolnienie od podatku od nieruchomości na 2024 r. budynków, w których utrzymywany jest zielony dach, ogród wertykalny lub zielona fasada. Obowiązek ten dotyczy również tych podatników, którzy chcą kontynuować w 2024 r. zwolnienie.

Warunki ww. zwolnienia zostały określone w uchwale Nr 760/21 Rady Miasta Torunia z dnia 16 grudnia 2021 r., której pełną treść mogą Państwo znaleźć w zakładce „Rada Miasta - uchwały – uchwała Nr 760/2021”.

Mieszkańcy, którzy chcą skorzystać z ww. zwolnienia do 15 grudnia powinni złożyć:

  • 1) oświadczenie o utrzymywaniu zielonego dachu lub ogrodu wertykalnego (stanowiące załącznik nr 1 do uchwały), albo oświadczenie o utrzymywaniu zielonej fasady (stanowiące załącznik nr 2 do uchwały);
  • 2) dokumentację fotograficzną potwierdzającą istnienie zielonego dachu, ogrodu wertykalnego albo zielonej fasady na co najmniej jednej ścianie budynku;
  • 3) oświadczenie o braku zajęcia budynku lub jego części objętej zwolnieniem na prowadzenie działalności gospodarczej (stanowiące załącznik nr 3);
  • 4) korektę informacji na podatek od nieruchomości (IN-1) wraz z załącznikiem zawierającym dane o zwolnieniach podatkowych (ZIN-2).

Przedsiębiorcy ponadto:

  • 1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, otrzymane w latach 2020-2022 albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
  • 2) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.

Podatnicy, którzy już korzystają z przedmiotowego zwolnienia, do dnia 15 grudnia muszą złożyć:

  • 1) oświadczenie o utrzymywaniu zielonego dachu lub ogrodu wertykalnego (stanowiące załącznik nr 1 do uchwały), albo oświadczenie o utrzymywaniu zielonej fasady (stanowiące załącznik nr 2 do uchwały);
  • 2) dokumentację fotograficzną potwierdzającą istnienie zielonego dachu, ogrodu wertykalnego albo zielonej fasady na co najmniej jednej ścianie budynku.

Komplet dokumentów należy przesłać pocztą na adres: Wydział Podatków i Windykacji ul. Grudziądzka 126 b, 87-100 Toruń lub wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się na parterze ww. budynku.

Pozostałe aktualności

Na I Kongres Afrykanistyczny w Toruniu przyjadą dyplomaci z kilku afrykańskich państw, ludzie…
O 300% przebito cenę wywoławczą w przetargu na sprzedaż nieruchomości na Jakubskim…
Atrakcyjna działka inwestycyjna w północnym Toruniu idzie pod młotek. W miejskim katalogu…
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu przygotowuje kolejne warsztaty z cyklu „Wsparcie na…
Od ćwierćwiecza wspierają toruńskich przedsiębiorców. Laureat znaku jakości Made in Toruń -…
Nowa funkcja lokalu użytkowego przy Rynku Staromiejskim 25 w Toruniu. W byłej siedzibie…