Umowa na toruński odcinek S10 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Umowa na toruński odcinek S10

Umowa na toruński odcinek S10

S10

24 stycznia 2023 roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, że podpisano umowę z wykonawcą toruńskiego odcinka S10. Blisko 12-kilometrowy fragment trasy ekspresowej wybuduje konsorcjum firm: Rubau Polska (lider) i Poltores (partner).

Inwestycja była długo wyczekiwana przez mieszkańców Torunia i okolicznych miejscowości:

- Doczekaliśmy się tego momentu. Oczekiwanie było długotrwałe. Otóż w momencie, kiedy powstał węzeł autostradowy nazywany węzłem Czerniewice, który nie miał bezpośredniego połączenia z Toruniem, zaczęliśmy zabiegać o to, aby powstał odcinek drogi ekspresowej numer 10, która we wspomnianym węźle Czerniewice, obecnie Toruń Południe, włącza się do autostrady A1. Zaczęliśmy od opracowania koncepcji, którą przedłożyliśmy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pokazującej, jak można połączyć węzeł autostradowy z drogami miasta Torunia poprzez nowy węzeł Toruń Czerniewice. I rzeczywiście ten węzeł będzie wybudowany w drodze ekspresowej numer 10. Powstanie także drugi nowy węzeł Toruń Podgórz. On będzie blisko istniejącego węzła Toruń Południemówił podczas konferencji w toruńskiej Delegaturze Kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego prezydent Torunia Michał Zaleski i podkreślał, jak bardzo ważna jest to inwestycja. - Te węzły w ciągu S10 będą obsługiwały miasto Toruń, co istotnie poprawi skomunikowanie naszego miasta zarówno z autostradą, drogą ekspresową numer 5, a także z resztą kraju i z Europą. Bardzo dziękuję rządowi pana Premiera Mateusza Morawieckiego za wprowadzenie tej inwestycji do zadań realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Ekspresowych i Autostrad. Dla nas jest to rozwiązanie, które będzie bardzo przydatne.

Toruński odcinek S10 Toruń Zachód - Toruń Południe rozpocznie się na wschód od istniejącego węzła Toruń Zachód  i prowadzić będzie w znacznej mierze śladem pasa rezerwowego, pozostawionego przed laty przy budowie S10 południowej obwodnicy Torunia. Droga biec będzie w kierunku węzła Toruń Południe, gdzie kierowcy wjeżdżają na autostradę A1. 

Przypomnijmy, że 8 lipca 2021 r. Gmina Miasta Toruń podpisała porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Na jego moc  zaprojektowany i wybudowany zostanie odcinek S-10 Toruń Zachód-Toruń Czerniewice oraz łącznica węzła Toruń Czerniewice wraz ze skrzyżowaniem DK91 jako połączenie drogi ekspresowej S10 z droga krajową DK91 na terenie Torunia oraz podłączenie osiedla Podgórz. W styczniu 2022 roku GDDKiA dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu na projekt i budowę omawianego odcinka S10. W maju u.br. zaproszono do podpisania umowy wyłonionego w przetargu wykonawcę. Do złożenia podpisów jednak nie doszło (wykonawca uchylił się od podpisania umowy). We wrześniu dokonano ponownego wyboru oferty, od którego z kolei odwołał się do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) inny uczestnik przetargu. Na skutek orzeczenia KIO z 31 października br. GDDKiA unieważniła wybór oferty i po przeprowadzeniu ponownej analizy wybrano ofertę konsorcjum Rubau Polska (lider) i Poltores (partner). Wartość inwestycji wynosi prawie 340 mln zł. Odcinek jest realizowanyu w systemie "Projektuj i buduj". Planowany termin ukończenia inwestycji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie to 41 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych). W ciągu 15 miesięcy wykonawca będzie musiał złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

Co będzie zrealizowane przez GDDKiA na odcinku "toruńskim"?

 • Przebudowa S-10 do układu 2/2 z rezerwą na możliwość dobudowy trzeciego pasa;
 • Przebudowa wszystkich koniecznych obiektów inżynierskich z dostosowaniem ich do nowych parametrów;
 • Budowa 2 nowych węzłów Toruń- Podgórz i Toruń- Czerniewice wraz
  z podłączeniem ich do istniejących układów drogowych. Węzeł Toruń Czerniewice, ułatwi kierowcom wjazd na S10 oraz A1 z drogi krajowej nr 91 (ul. Łódzka);  
 • Przebudowa DK-91 w zakresie ronda Łódzka-Solankowa;
 • Przebudowa ul. Poznańskiej na odcinku miejskim przy Glinkach (przy osiedlu TTBS).

Całość powyższych robót jest finansowana przez budżet Państwa za pośrednictwem GDDKiA. Swój udział w inwestycji ma Toruń - gmina przekaże grunty miejskie pod przewidywaną rozbudowę. Poza tym, w związku z inwestycją, przebudowane zostaną lokalne ciągi dróg. Do wykonania jest:

 • Przebudowa ul. Andersa dostosowując drogę do przeniesienia zwiększonego ruchu na wjeżdżających do Torunia od strony węzła Toruń. Podgórz i wyprowadzając ten ruch na ul. Łódzką i dalej na most Gen. Elżbiety Zawackiej.
 • Przebudowa skrzyżowania ulic Andersa i Drzymały ograniczając w ten sposób ruch przez Podgórz w kierunku mostu
 • Budowa Trasy Staromostowej od mostu im. Józefa Piłsudskiego do ul. Andersa - umożliwiając tym samym odciążenie osiedli Podgórz i Stawki od zwiększonego ruchu
 • W dalszych planach budowa mostu "zachodniego", połączenie go z węzłem Toruń-Zachód i przeniesienie części ruchu na trasę średnicową

Dzięki wybudowaniu całej S10 Bydgoszcz - Toruń, ruch tranzytowy z mocno obciążonej obecnej drogi krajowej nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną i bezpieczną drogę szybkiego ruchu. Jednocześnie poprawi się też dojazd z Bydgoszczy do autostrady A1, a z Torunia do portu lotniczego w Bydgoszczy i drogi ekspresowej S5. Droga stanowi też część S10, która w swoim docelowym kształcie w przyszłości połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń i Obwodnicę Aglomeracyjną Warszawy.  

źródło: www.torun.pl
foto: Małgorzata Litwin (UMT)
mapa przebiegu trasy: GDDKiA

Obrazki galerii: 

Pozostałe aktualności

Starbucks otworzy swoją kawiarnię w Toruniu. Największa na świecie sieć kawiarni  inwestuje w…
Znamy wyniki otwartych konkursów ofert dla NGO na rok 2023 dla zadań prowadzonych przez…
Działka inwestycyjna na Bukowej Kępie (ul. Olsztyńska) idzie pod młotek. Przetarg zaplanowano…
Speedway Euro Championship organizowane są od 10 lat przez laureata znaku Made in Toruń -…
Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma ciekawą ofertę…
Teren pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne znalazł się w miejskiej ofercie inwestycyjnej…