Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS

Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS

PUP

W imieniu Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia informujemy, że PUP gromadzi informacje o zapotrzebowaniu pracodawców na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy na rok 2023.

Zapraszamy pracodawców, mających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta Torunia, zainteresowanych ubieganiem się w 2023 r . o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wypełnienia ankiety do dnia 27.01.2023 r.
 
Rada Rynku Pracy ustanowiła następujące priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS w 2023 r. :

Priorytet A - wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez MRiPS.

Priorytet B - wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Priorytet C - wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju, tj. turystyka, gospodarka senioralna, opieka zdrowotna.

Priorytet D - wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytet E - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

W przypadku zainteresowania ww. środkami rezerwy KFS prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej w terminie do dnia 27.01.2023 r. na adres e-mail: totoatpraca [dot] gov [dot] pl.

Uwaga:
Złożenie ankiety z zapotrzebowaniem na środki rezerwy KFS nie jest podstawą do ich przyznania. Nabór wniosków zostanie ogłoszony przez PUP dla Miasta Torunia w przypadku otrzymania limitu środków rezerwy KFS.

Do pobrania

Pozostałe aktualności

W imieniu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zapraszamy przedsiębiorców do udziału w "…
Korzyści płynące z programu „Cała Polska Strefą”, wyzwania związane z cyfryzacją i…
16 maja podczas zdalnego Forum „Gmin na 5!” organizowanego przez Szkołę Główną Handlową w…
W blasku gotyku i nowego szlaku jedwabnego w Toruniu odbędzie się XI Międzynarodowy Kongres…
Rusza kolejna odsłona kampanii promocyjnej znaku  Made in Toruń. Centrum Wsparcia Biznesu,…
W imieniu Ministerstwa Rozwoju i Technologii  zapraszamy na bezpłatne warsztaty online dla…