Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS

Badanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS

PUP

W imieniu Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia informujemy, że PUP gromadzi informacje o zapotrzebowaniu pracodawców na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy na rok 2023.

Zapraszamy pracodawców, mających siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Miasta Torunia, zainteresowanych ubieganiem się w 2023 r . o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do wypełnienia ankiety do dnia 27.01.2023 r.
 
Rada Rynku Pracy ustanowiła następujące priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS w 2023 r. :

Priorytet A - wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez MRiPS.

Priorytet B - wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Priorytet C - wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju, tj. turystyka, gospodarka senioralna, opieka zdrowotna.

Priorytet D - wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytet E - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

W przypadku zainteresowania ww. środkami rezerwy KFS prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie jej w terminie do dnia 27.01.2023 r. na adres e-mail: totoatpraca [dot] gov [dot] pl.

Uwaga:
Złożenie ankiety z zapotrzebowaniem na środki rezerwy KFS nie jest podstawą do ich przyznania. Nabór wniosków zostanie ogłoszony przez PUP dla Miasta Torunia w przypadku otrzymania limitu środków rezerwy KFS.

Do pobrania

Pozostałe aktualności

Przedsiębiorców prowadzących działalność w Toruniu lub okolicach zapraszamy do przystąpienia…
Tereny inwestycyjne i działki pod dom na lewobrzeżu Torunia zostaną wystawione na sprzedaż w…
Starbucks otworzy swoją kawiarnię w Toruniu. Największa na świecie sieć kawiarni  inwestuje w…
Znamy wyniki otwartych konkursów ofert dla NGO na rok 2023 dla zadań prowadzonych przez…
Działka inwestycyjna na Bukowej Kępie (ul. Olsztyńska) idzie pod młotek. Przetarg zaplanowano…
Speedway Euro Championship organizowane są od 10 lat przez laureata znaku Made in Toruń -…