Tereny inwestycyjne i nieruchomości dla biznesu | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Tereny inwestycyjne i nieruchomości dla biznesu

Tereny inwestycyjne i nieruchomości dla biznesu

1

Koniec lata i początek jesieni to miejska ofensywa sprzedażowa. Toruń wystawia na sprzedaż kilka interesujących nieruchomości dla biznesu. W ofercie znalazły się m.in. budynki w ścisłym centrum miasta, działki pod usługi dla MŚP jak i duże tereny inwestycyjne.     

Pochodząca z 1895 roku kamienica przy Placu Św. Katarzyny 7 została wystawiona na sprzedaż. Budynek będzie można kupić od miasta za 4,2 mln złotych. Przetarg zaplanowano na 30 sierpnia. Nieruchomość zabudowana jest mieszkalnym  budynkiem wielorodzinnym składającym się z trzech brył. Powierzchnia użytkowa kamienicy z oficyną wynosi 1091m², zaś budynku parterowego w części tylnej 37 m².  Kamienica została wpisana do rejestru zabytków, jej przyszły właściciel prowadząc wszelkie prace przy tym obiekcie będzie musiał uzyskać pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków.  Aby wziąć udział w  przetargu należy wpłacić  wadium w wysokości 420 000 zł do 24  sierpnia 2022 roku.

Działkę pod usługi będzie można kupić w przetargu organizowanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. W ofercie inwestycyjnej Torunia znalazł się teren przy ul. Szubińskiej 23 w lewobrzeżnej części miasta. Dobra lokalizacja w zasięgu drogi krajowej nr 15, rozwijające się osiedle mieszkaniowe i plan zagospodarowania przestrzennego zakładający prowadzenie usług. To atuty nieruchomości przy Szubińskiej 23 o powierzchni 0,32 ha. Dopuszczalna funkcja działki to także budownictwo mieszkaniowe integralnie związane  z prowadzoną działalnością. Przetarg na sprzedaż tego terenu odbędzie się 30 sierpnia. Cena wywoławcza została ustalona na 900 000 złotych. Wadium w wysokości 10 procent ceny należy wpłacić na konto Urzędu Miasta do 24 sierpnia. 

Teren inwestycyjny o powierzchni ponad 3,2 ha znalazł się w ofercie inwestycyjnej Torunia na 3 kwartał 2022.  Trzy działki przy ul. Morwowej i Równinnej, w północnej części miasta, zostały łącznie wycenione na 5,3 miliona złotych. Nieruchomości przeznaczone pod usługi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej są  położone są na tzw. Katarzynce na południowy wschód od miejskiego wysypiska odpadów.  Przetargi zaplanowano 13 września. Inwestorzy chcący złożyć ofertę muszą do 8 września wpłacić wadium w wysokości 150 000 złotych  na konto Urzędu Miasta.

2 atrakcyjne działki inwestycyjne zostały wystawione na sprzedaż przez Miasto Toruń. Tereny przy ul. Pera Jonssona 4 i Szosie Bydgoskiej 76 - 80 znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie toruńskiej Motoareny. Przetargi odbędą się 25 października. Tereny przeznaczone są pod usługi. Dopuszcza się również składy magazyny oraz obiekty usługowo - produkcyjne. Działka przy ul. Pera Jonssona o powierzchni 0,3 ha została wyceniona na 1 200 000 zł. Nieruchomość przy Szosie Bydgoskiej 76 - 80 o powierzchni 0,6 ha zostanie wystawiona na sprzedaż za 2 200 000 zł.  Chętni do udziału w przetargu muszą do 19 października 2022 r. wpłacić wadium w wysokości 10 % sumy wywoławczej.

Oficyna kamienicy przy ul. Łaziennej 24A idzie pod młotek. Nieruchomość na toruńskiej Starówce będzie można kupić w przetargu organizowanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami 27 września 2022. Cena wywoławcza wynosi 900 000 złotych. Nieruchomość położona przy ul. Łaziennej 24A, zabudowana jest budynkiem oficyny kamienicy frontowej wybudowanym w 1882 r. Działka położona jest w drugiej linii zabudowy, wschodniej pierzei ulicy Łaziennej. Powierzchnia zabudowy wynosi 124 m2, powierzchnia użytkowa budynku wynosi 265 m2. W budynku znajduje się 7 lokali mieszkalnych.  Chętni do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym muszą do 21 września 2022 wpłacić wadium w wysokości 90 000 zł na konto Urzędu Miasta.

Pozostałe aktualności

Procesy automatyzacji, technologiczne nowinki i innowacje. Centrum Wsparcia Biznesu prezentuje…
Trwa intensywna promocja potencjału gospodarczego oraz oferty inwestycyjnej miasta. Toruń…
Chcesz zdobyć praktyczną wiedzę? Chcesz spotkać ekspertów i praktyków? Chcesz poznać…
Teren pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną trafił do miejskiej oferty sprzedażowej. Działkę…
W imieniu organizatorów zapraszamy na 15. Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych U-RODZINY 2022,…
35  osób wzięło udział w warsztatach dot.  zakładania firm i form opodatkowania. Wydarzenie…