Nabór do szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Nabór do szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

Nabór do szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

fot. freepik.pl

Ruszył nabór do szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Placówka prowadzi rekrutację do liceum ogólnokształcącego, szkoły policealnej, szkoły podstawowej i na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Zgłaszać się mogą osoby, które ukończyły 16 lat. Nie ma górnej granicy wiekowej. Nauka jest bezpłatna. Zajęcia zaczynają się we wrześniu.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły (Plac św. Katarzyny 8 w Toruniu):

 • do 24 czerwca w dni powszednie od 9:00 do 17:00, w soboty i niedziele od 7:30 do 15:00                                (5 czerwca szkoła nieczynna),
 • od 27 czerwca w dni powszednie od 7:30 do 15:00, w soboty i niedziele szkoła nieczynna.

O liceum ogólnokształcącym
Istnieje możliwość jednoczesnej nauki przedmiotów zawodowych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, gdzie po zdaniu egzaminu otrzymuje się tytuł zawodowy. Osoby, które ukończyły szkołę zasadniczą lub branżową I-go stopnia, przyjmowane są do LO do klasy drugiej. Wymagane dokumenty: podanie (jest dostępne w szkole i na stronie internetowej www.cku.torun.pl), 2 zdjęcia i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

O szkole policealnej

Do wyboru są trzy zawody:

 • Florysta – nauka trwa 1 rok
 • Administracja – nauka trwa 2 lata
 • Bhp – nauka trwa 1,5 roku

Zajęcia w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Wymagane dokumenty: podanie (jest dostępne w szkole i na stronie internetowej www.cku.torun.pl), 2 zdjęcia i świadectwo ukończenia szkoły średniej. Nie jest wymagana matura.
O Szkole podstawowej
Przyjmujemy do klasy siódmej i ósmej. Wymagane dokumenty: podanie (jest dostępne w szkole i na stronie internetowej www.cku.torun.pl), 2 zdjęcia i świadectwo ukończenia klasy szóstej lub siódmej. Zajęcia są przez dwa dni w tygodniu.

O kwalifikacyjnych kursach zawodowych
Okres nauki zależy od kierunku i może wynosić od 0,5 roku do 2 lat.

Zawody:

 • technik administracji
 • technik rachunkowości
 • florysta
 • technik architektury krajobrazu
 • technik informatyk
 • technik elektryk
 • elektryk
 • technik fotografii i multimediów
 • fotograf
 • technik handlowiec
 • sprzedawca
 • technik logistyk
 • magazynier-logistyk
 • technik usług fryzjerskich
 • fryzjer
 • krawiec
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik technologii żywności
 • kucharz
 • cukiernik
 • piekarz
 • technik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych

Wymagane dokumenty: podanie (jest dostępne w szkole i na stronie internetowej www.cku.torun.pl), 1 zdjęcie i dowolne świadectwo ukończenia: szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zasadniczej lub branżowej albo szkoły średniej lub dyplom studiów wyższych.

W każdy czwartek będziemy publikować informację na temat jednej ze szkół ponadpodstawowych w Toruniu. Pełna oferta szkół jest dostępna na stronie: www.czywieszze.org

Pozostałe aktualności

Prężnie rozwija się strefa przemysłowa w rejonie ulic Polna – Kociewska – Mazowiecka –…
Inwestycje w północnej, wschodniej, centralnej i lewobrzeżnej części miasta. Nowe firmy i nowe…
Centrum Wsparcia Biznesu w  kolejnym odcinku cyklu filmowego „Tak się robi biznes w Toruniu”…
Ekscelencja Ambasador Indii w Polsce i na Litwie Nagma Mallick odwiedziła 25 czerwca Toruńskie…
W ubiegły weekend w Toruniu gościła delegacja z Getyngi – miasta partnerskiego Torunia. Była…
Centrum Wsparcia Biznesu w  kolejnym odcinku cyklu filmowego „Tak się robi biznes w Toruniu”…