Urząd Pracy w 2022 r. | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Urząd Pracy w 2022 r.

Urząd Pracy w 2022 r.

Logo PUP

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia w 2022 roku będzie realizował szereg usług i instrumentów rynku pracy.

W ofercie Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia w 2022 roku znalazły się następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

•    staże
•    szkolenia
•    finansowanie kosztów egzaminów i licencji
•    finansowanie kosztów studiów podyplomowych
•    trójstronne umowy szkoleniowe
•    prace interwencyjne
•    refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
•    jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
•    roboty publiczne
•    zatrudnienie wspierane
•    prace społecznie użyteczne.

Dla osób bezrobotnych poniżej 30. roku życia będą ponadto dostępne:

•    bony na zasiedlenie.

Wymienione wyżej programy rynku pracy będą finansowane ze środków Fundusz Pracy oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracodawcy będą mogli również skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), który stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Ponadto ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)urząd pracy będziewspierał zatrudnienie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

O szczegółach powyższego wsparcia informacje można znaleźć na stronie „Zielonej Linii", która jest Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym Służb Zatrudnienia – kliknij, aby przejść do strony „Zielonej Linii” .

Harmonogramy oraz ogłoszenia o naborach zamieszczane będą w 2022 r. na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia w „Aktualnościach” oraz w zakładce „Na skróty…”.

Zachęcamy również do kontaktu z naszymi doradcami klienta pod numerami telefonów:

•    Krajowy Fundusz Szkoleniowy, szkolenia, studia podyplomowe, finansowanie kosztów egzaminów lub uzyskania licencji, trójstronne umowy szkoleniowe: 56 65 80 223
•    staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, zatrudnienie wspierane: 56 65 80 234
•    wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy: 56 65 80 231
•    zatrudnienie osób z niepełnosprawnością: 56 65 80 231
•    dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej: 56 65 80 252
•    bony na zasiedlenie: 56 65 80 208
•    prace społecznie użyteczne: doradcy klienta obsługujący osoby bezrobotne.

Pozostałe aktualności

W Toruniu odbywa się IX Międzynarodowy Kongres Azjatycki – uroczyste otwarcie nastąpiło 19…
W Toruniu działa 41 stacji ładowania aut elektrycznych, pojawiły się już pierwsze ładowarki…
Ruszył nabór do szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. Placówka prowadzi rekrutację…
Wydział Gospodarki Nieruchomościami przekazuje ofertę dzierżawy trwałej ruiny Zamku…