Obniżki dla najemców gminnych lokali | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Obniżki dla najemców gminnych lokali

Obniżki dla najemców gminnych lokali

Grafika - sesja RMT

Kontynuowana będzie 90% obniżka czynszu dla najemców gminnych lokali użytkowych oraz wsparcie dla branż chronionych, zanikających i preferowanych - tak zadecydowała 18 lutego 2021 r. Rada Miasta Torunia.

O projekcie przedmiotowej uchwały informowaliśmy w artykule z 15 lutego.

19 listopada ubiegłego roku Rada Miasta przyjęła uchwałę, dzięki której została udzielona obniżka czynszu w wysokości 90% dla najemców gminnych lokali użytkowych. Ulga skierowana była do przedsiębiorców, którzy w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku zaprzestali powadzenie działalności gospodarczej lub istotnie ograniczyli zakres tej działalności w wynajmowanym lokalu z powodu ograniczeń wprowadzonych w randze ustawy bądź rozporządzenia. Wykazać musieli przy tym, że odnotowali spadek wynoszący nie mniej niż 40% przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku 2019. Tę samą obniżką objęte są organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, jeśli ich działalność na mocy obowiązujących przepisów zostanie zakazana lub ograniczona.

>> Przejdź do strony ze szczegółami dot. obniżki czynszu użytkowych lokali gminnych.

Przyjęta na dzisiejszej sesji uchwała zakłada wydłużenie terminu udzielania ww. obniżki na miesiące: marzec i kwiecień 2021 r. Warunki jej przyznania kształtują się tak samo, zmieniono jednak zapis dot. zadłużeń. Obecnie wynika z niego, że w chwili składania wniosku, a według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc składania wniosku, zadłużenie najemcy nie może być wyższe niż 10% kwoty odpowiadającej wartości miesięcznego czynszu.

 


 

WYSOKOŚĆ OBNIŻKI – 90%
* z zastrzeżeniem, że w budynkach, gdzie istnieją wspólnoty mieszkaniowe, obniżka nie będzie niższa od sumy zaliczek na koszty eksploatacyjne i fundusz remontowy obciążający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

DLA KOGO? – przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, które wynajmują lokal gminny

WARUNKI

  • zaprzestanie lub ograniczenie działalności w lokalu gminnym w związku z obostrzeniami rządowymi (nałożone ograniczenia dla branży w randze ustawy lub rozporządzenia)
  • wykazanie spadku przychodów w wysokości nie mniej niż 40% w odniesieniu do okresu analogicznego w 2019
  • zadłużenie najemcy nie może być wyższe niż 10% kwoty miesięcznego czynszu
    *za zadłużenie nie uznawane jest rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu jej płatności

Rada Miasta Torunia na lutowej sesji przyjęła także kontynuację wsparcia finansowego dla branż, które prowadzą działalność uznawaną za chronioną, zanikającą i preferowaną. Będą mogły ubiegać się one o obniżkę stawki czynszu, nie większą niż 30%.

>>Przejdź do szczegółowej listy branż chronionych, zanikających i preferowanych

Pomoc ta skierowana jest do mikroprzedsiębiorców wynajmujących od Gminy lokale położone na obszarze Zespołu Staromiejskiego Miasta Torunia. Strefa ta wyznaczona jest poniżej na mapie.

 

Obszar Zespołu Staromiejskiego UNESCO

 

Dla przypomnienia, w kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Obniżona stawka będzie obowiązywała przedsiębiorcę przez okres 12 miesięcy kalendarzowych, pod warunkiem, że najemca nie zmieni przedmiotu działalności na inny, który nie uprawnia do obniżki. Ewentualna obniżka stawki na kolejny okres – uchwała obowiązuje do 2023 r. - będzie możliwa na wniosek przedsiębiorcy, po spełnieniu wszystkich ww. wymogów.

 


 

WYSOKOŚĆ OBNIŻKI – nie większa niż 30%

DLA KOGO?

  • mikroprzedsiębiorcy;
  • wynajmujący lokal gminny położony na obszarze Zespołu Staromiejskiego;
  • wykonujący działalność w branży chronionej, zanikającej, preferowanej.

fot. M. Litwin (UMT)

Pozostałe aktualności

Przedstawiciele Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu uczestniczyli w międzynarodowej giełdzie…
Grupa PTH po raz kolejny zagościła na Liście TOP 25 autoryzowanych dealerów samochodów…
4 ciekawe działki inwestycyjne w atrakcyjnych cenach zostaną wystawione na sprzedaż przez…
  Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma dla Was…
Trwają przygotowania do rozpoczęcia kolejnych działań mających na celu promocję potencjału…
„Moja przyszłość na moich zasadach” - to hasło promujące tegoroczną ofertę szkół branżowych i…