100% umorzenia subwencji PFR | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

100% umorzenia subwencji PFR

100% umorzenia subwencji PFR

Zdjęcie przedstawia osobę trzymającą dwa banknoty 500 zł  i logotyp PFR

Nawet 7,5 mld złotych zostanie przeznaczonych na nowy instrument wsparcia dla części branż w ramach Tarczy Finansowej PFR.  Możliwe będzie pełne umorzenie zaciągniętych pożyczek.  Według rządowego projektu, z tego rozwiązania mają skorzystać małe i średnie firmy. 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaproponowało, by umorzyć małym i średnim przedsiębiorstwom nawet do 100 proc. subwencji udzielonej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. W komunikacie rządowym czytamy, że na zwolnienie z konieczności spłaty subwencji mogą liczyć następujące branże:  

-Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
-Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
-Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
-Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
-Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
-Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
-Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
-Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
-Ruchome placówki gastronomiczne;
-Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
-Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
-Przygotowywanie i podawanie napojów;
-Działalność związana z projekcją filmów;
-Działalność fotograficzna;
-Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
-Działalność agentów turystycznych;
-Działalność pośredników turystycznych;
-Działalność organizatorów turystyki;
-Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
-Działalność w zakresie informacji turystycznej;
-Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
-Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
-Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
-Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
-Działalność fizjoterapeutyczna;
-Działalność paramedyczna;
-Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych - zespół muzyczny;
-Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
-Działalność obiektów kulturalnych;
-Działalność muzeów;
-Działalność obiektów sportowych;
-Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
-Pozostała działalność związana ze sportem;
-Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
-Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych;
-Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
-Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
-Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
-Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
-produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektur;
-pozostałe drukowanie;
-działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
-introligatorstwo i podobne usługi;
-działalność agencji reklamowych;
-pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rząd przyjął również uchwałę dotyczącą wdrożenia programu Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm, którego budżet ma sięgnąć poziomu 13 mld złotych. Połowa środków trafi do mikrofirm, a druga połowa - do małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie w ramach programu ma zostać uruchomione od 15 stycznia 2021 roku i potrwa do 31 marca 2021 roku. Udzielenie subwencji będzie zależało m.in. od zanotowanego określonego spadku obrotów, jak i prowadzenia działalności w ramach co najmniej jednego kodu PKD. Wymieniono ich ponad 40, dotyczą one m.in. sprzedaży detalicznej odzieży, żywności i napojów czy wyrobów tekstylnych; prowadzenia hoteli, placówek gastronomicznych, siłowni, parków rozrywki, kin. W Tarczy wyliczono również kody PKD dla działalności: pilotów wycieczek, fizjoterapeutów, organizatorów wycieczek, muzeów, obiektów kulturalnych czy agencji reklamowych. PFR szacuje, że pomoc trafi do ok. 70 tys. przedsiębiorstw.
 

Pozostałe aktualności

O kolejny miesiąc Rada Ministrów przedłużyła i poszerzyła pomoc z tarczy branżowej. Z pomocy…
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia z dniem 28 lutego 2021 roku ogłasza nabór na dotację…
Miasto Toruń przygotowało w tym roku bogatą ofertę nieruchomości inwestycyjnych. Duże tereny…
Dobrze zlokalizowana miejska działka inwestycyjna pójdzie pod młotek 9 marca 2021 roku. Teren…