Niższe czynsze w lokalach gminnych | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Niższe czynsze w lokalach gminnych

Niższe czynsze w lokalach gminnych

Logotyp ZGM Toruń

Obniżka czynszu w wysokości 90% dla najemców gminnych lokali użytkowych – tak zadecydowała 19 listopada Rada Miasta Torunia.
To pierwszy ze elementów pomocowych dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Aby pomóc przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym zminimalizować negatywne skutki finansowe związane z rządowymi obostrzeniami nałożonymi w połowie października 2020 r., Gmina Miasta obniży czynsz dla najemców lokali użytkowych. Będzie to kolejne rozwiązanie pomocowe, które oferuje miasto - podobne ulgi stosowano już od marca tego roku w ramach programu „Toruń dla przedsiębiorców”.                                                                                                                                    

Uchwała zakłada obniżenie czynszu gminnych lokali użytkowych w wysokości 90% stawki za każdy miesiąc najmu, z zastrzeżeniem, że w budynkach, gdzie istnieją wspólnoty mieszkaniowe, obniżka nie będzie niższa od sumy zaliczek na koszty eksploatacyjne i fundusz remontowy obciążający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Ulga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku zaprzestali powadzenie działalności gospodarczej lub istotnie ograniczyli zakres tej działalności w wynajmowanym lokalu. Wykazać będą musieli przy tym, że odnotowali spadek wynoszący nie mniej niż 40% przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku 2019. Tę samą obniżką objęte będą organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, jeśli ich działalność na mocy obowiązujących przepisów zostanie zakazana lub ograniczona.

Najemcy, którzy będą chcieli się ubiegać o tę formę pomocy, spełnić będą musieli również wymóg niezalegania wobec ZGM-u z zapłatą zobowiązań wymagalnych. Za zaległość nie będzie jednak uznawany 1-miesięczny czynsz - oznacza to, że jeśli przedsiębiorca będzie zalegał z opłatą za czynsz w listopadzie, nadal będzie mógł skorzystać z obniżki w grudniu.

Uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapis taki przewidziano, aby pomoc mogła jak najszybciej trafić do toruńskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, tym samym ochronić więcej miejsc pracy i uniknąć upadłości firm.


WYSOKOŚĆ OBNIŻKI – 90%

DLA KOGO? – przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe, które wynajmują lokal gminny

WARUNKI 

  • zaprzestanie lub ograniczenie działalności w lokalu gminnym w związku z obostrzeniami rządowymi
  • wykazanie spadku przychodów w wysokości nie mniej niż 40% w odniesieniu do okresu analogicznego w 2019
  • niezaleganie z zapłatą zobowiązań (za wyjątkiem 1-miesięcznego czynszu)

Pozostałe aktualności

Toruńscy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości - taką…
11 atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym działek pozostało w Strefie Inwestycyjno –…
O tym, czy przyjęta zostanie uchwała w sprawie przesunięcia terminu płatności rat podatku od…
15 stycznia po północy uruchomiona została możliwość składania wniosków o subwencje w ramach…
Na najbliższej sesji, 21 stycznia 2021 r. radni pochylą się nad uchwałą dot. zwolnienia z…
Publikujemy treść apelu o wsparcie wszystkich ośrodków turystycznych, w tym Torunia, który…