Wapienna 66 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Wapienna 66

 • ul. Wapienna 66
 • powierzchnia – 24,320 ha
 • obręb 42, nr działek 10/6, 10/7, 10/8, 10/16, 10/17, 10/18, 21/207, 21/208, 21/209 
 • liczba działek – 9 (oferowane jako jeden kompleks)
 • własność prywatna
 • przeznaczenie podstawowe dla działek nr 10/6, 10/7, 10/8, 10/16, 10/17, 21/207, 21/209 w obszarze oznaczonym symbolem M6-P/U/C1 o przeznaczeniu podstawowym: obiekty produkcyjne, składy, usługi, ciepłownictwo i energetyka
  przeznaczenie dopuszczalne dla działek nr 10/6, 10/7, 10/8, 10/16, 10/17, 21/207, 21/209 w obszarze oznaczonym symbolem M6-P/U/C1: zieleń urządzona, drogi wewnętrzne i infrastruktura techniczna.
 • przeznaczenie podstawowe dla działek  nr 10/18, 21/208 w obszarze oznaczonym symbolem M6-KD(L): drogi lokalne
 • uchwała RMT nr 732/10 z dnia 21.01.2010 r.

 • północno – wschodnia część miasta
 • doskonałe skomunikowanie z DK 15,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty zabudowy przemysłowej i tereny leśne
 • dojazd z istniejących dróg publicznych, a także po gruntach wydzielonych jako docelowe pasy drogowe ulic 
 • istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących: instalacja kanalizacyjna (szambo), sieć wodociągowa, elektroenergetyczna.

LINK DO OGŁOSZENIA PGE Toruń S.A.