Wapienna 3, 7

 1. nr działek 35/33, 35/25, 32/8 – 2,5977 ha
 2. nr działki 32/5 – 2,0840 ha
  • usługi
  • możliwość realizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego
  • obszar oznaczony symbolem M5 - UC/U1 (uchwała RMT nr 733/10 z dnia 21.01.2010 r.)
 • północno - wschodnia część miasta przy trasie wylotowej w kierunku Olsztyna (DK nr 15) 
 • teren niezabudowany i zadrzewiony
 • w najbliższym otoczeniu zabudowa wielorodzinna, obiekty usługowo – produkcyjne oraz punkty handlowe
 • dojazd od ul. Wapiennej 
 • istniejące uzbrojenie w granicach nieruchomości:
  – sieć energetyczna
  – sieć wodociągowa
 • istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:
  – sieć kanalizacyjna
  – kanalizacja teletechniczna
  – sieć gazowa
Pobierz plik