Szosa Bydgoska 70-80

 1. nr działek 35/15 - 0,3179 ha
 2. nr działek 35/16, 44/3, 45/1, 91/4, 102/4 - 0,6268 ha
 3. nr działek 35/17, 44/4, 45/2, 51/5, 91/5, 102/5, 103/5 - 0,4818 ha 
 4. nr działki 35/18, 44/5, 51/6, 87/2, 91/6, 102/6, 103/6 - 0,4668 ha
  • usługi 
  • dopuszczalne: obiekty usługowo-produkcyjne, parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
  • obszar oznaczony symbolem 100.01 – U3 (uchwała RMT nr 726/17 z dnia 23.11.2017 r.)
 5. nr działki 91/7 – 0,2125 ha
  • usługi
  • dopuszczalne: obiekty usługowo-produkcyjne, składy i magazyny, parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
  • obszar oznaczony symbolem 100.01 – U2 (uchwała RMT nr 726/17 z dnia 23.11.2017 r.)
 • zachodnia część miasta przy trasie wylotowej na Bydgoszcz (DK nr 80)
 • w sąsiedztwie przedsiębiorstw usługowych oraz obiektów handlowych i sportowych
 • teren niezabudowany, niezagospodarowany i częściowo zadrzewiony
 • planowany dojazd poprzez drogi wewnętrzne od strony ul. Szosa Bydgoska 
 • istniejące uzbrojenie w ul. Szosa Bydgoska oraz ul. Pera Jonssona:
  – sieć wodociągowa
  – kanalizacja teletechniczna
  – sieć energetyczna 
  – sieć gazowa
 • istniejące uzbrojenie w granicach nieruchomości:
  – sieć ciepłownicza 
  – sieć kanalizacyjna
  – sieć energetyczna