Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 7 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 7

Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 7

 • ul. Gminna
 • powierzchnia: 18,2864 ha
 • obręb 54, numer działki: 132/8, 50/5, 49/8  
 • liczba działek: 3
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • przeznaczenie podstawowe: usługi
 • przeznaczenie dopuszczalne: produkcja, składy i magazyny, drogi wewnętrzne, parkingi, garaże wielostanowiskowe, funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową lub produkcyjną, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej
 • istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących: sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa
 • północno – wschodnia część miasta 
 • doskonałe skomunikowanie z DK nr 91, 15, 10 oraz w bliskości węzła autostrady A1
 • w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty usługowo – produkcyjne, tereny wykorzystywane pod duże centra logistyczne 
 • dojazd z istniejących dróg publicznych, a także po gruntach wydzielonych jako docelowe pasy drogowe ulic 
 • istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących: 
  - sieć kanalizacyjna,
  - wodociągowa, 
  - teletechniczna, 
  - elektroenergetyczna, 
  - gazowa
Pobierz plik