Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 6 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 6

Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 6

 • ul. Ostra 16 - 20
 • powierzchnia – 3,7779  ha
 • obręb 54, nr działki 52/4 
 • liczba działek – 1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • przeznaczenie podstawowe: usługi
 • przeznaczenie dopuszczalne: produkcja, składy i magazyny, drogi wewnętrzne, parkingi, garaże wielostanowiskowe, funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową lub produkcyjną, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej
 • obszar oznaczony symbolem 6.14 – U4 (uchwała RMT nr 407/08 z dnia 2.10.2008 r.)
 • północno – wschodnia część miasta
 • doskonałe skomunikowanie z DK nr 91, 15, 10 oraz w bliskości węzła autostrady A1
 • w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty usługowo – produkcyjne, tereny wykorzystywane pod duże centra logistyczne 
 • dojazd z istniejących dróg publicznych, a także po gruntach wydzielonych jako docelowe pasy drogowe ulic 
 • istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących: sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, siec gazowa.
Pobierz plik