Strefa inwestycyjno – logistyczna Toruń – Wschód Obszar nr 3

 1. nr działki 132/35 – 0,3490 ha
 2. nr działki 132/36 – 0,4799 ha
 3. nr działki 132/37 – 0,2026  ha
 4. nr działki 132/38 – 0,2180 ha
 5. nr działki 132/39 – 0,2010 ha
 6. nr działki 132/40 – 0,2013 ha
 7. nr działki 132/41 – 0,2395 ha
 • usługi 
 • dopuszczalne: dopuszczalne: funkcja mieszkaniowa integralnie związana z prowadzoną działalnością usługową, składy, magazyny, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne
 • teren przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • obszar oznaczony symbolem 58.14 – U1 (uchwała RMT nr 362/12 z dnia 19.07.2012 r.)
 • północno – wschodnia część miasta
 • doskonałe skomunikowanie z DK nr 91, 15, 10 oraz w bliskości węzła autostrady A1
 • w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty usługowo – produkcyjne, tereny wykorzystywane pod duże centra logistyczne 
 • dojazd z istniejących dróg publicznych, a także po gruntach wydzielonych jako docelowe pasy drogowe ulic 
 • istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących: 
  - sieć kanalizacyjna,
  - wodociągowa, 
  - teletechniczna, 
  - elektroenergetyczna, 
  - gazowa