Poznańska 118 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Poznańska 118

  • powierzchnia – 0.1841 ha
  • obręb 28, nr działek 150/3 i 153
  • liczba działek – 2
  • własność Gminy Miasta Toruń
  • informacja o przetargu: ul. Poznańska 118
  • południowa część miasta - dzielnica Podgórz
  • przeznaczenie podstawowe: usługi z wykluczeniem lokalizacji, usług niepożądanych społecznie
  • przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne, obiekty małej architektury, zieleń urządzona, obiekty i  urządzenia infrastruktury technicznej
  • planowany termin przetargu: 6 lipca 2021 r.
  • PLAN MIEJSCOWY - link
Pobierz plik