Podgórska 36 - 40, Gen. J. Dwernickiego 3A, 3B, 3,5,7 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Podgórska 36 - 40, Gen. J. Dwernickiego 3A, 3B, 3,5,7

Podgórska 36 - 40, Gen. J. Dwernickiego 3A, 3B, 3,5,7

 

 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja podstawowa: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, funkcja dopuszczalna: istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, na działce 851/1, drogi wewnętrzne, zieleń urządzona, infrastruktura techniczna
 • obszar oznaczony symbolem 153.19-MN1 (uchwała RMT nr 694/21 z dnia 09.09.2021 r.)
 • obręb 67, nr działek i powierzchnia:

        1.    ul. Podgórska 34-36 - dz. 849/1, 849/7, 849/3 - 0,1672 ha 
        2.    ul. Podgórska 38-40 – dz. 849/5, 852/1, 852/2 – 0,1969 ha
        3.    ul. Dwernickiego 1B – dz. 851/2 - 0,0783 ha
        4.    ul. Podgórska 36/ul. Dwernickiego 3A - dz. 849/4, 852/3- 0,1580 ha wraz z udziałem w drodze
        5.    ul. Dwernickiego 3B - dz. 852/4 - 0,1674 ha wraz z udziałem w drodze
        6.    ul. Dwernickiego 3 - dz. 852/5 - 0,1079 ha wraz z udziałem w drodze
        7.    ul.  Dwernickiego 7A – dz. 852/12 – 0,1313 ha - SPRZEDANA

 • południowo – wschodnia część miasta
 • teren niezagospodarowany i  niezabudowany
 • istniejące uzbrojenie w ul. Dwernickiego i ul. Podgórskiej:
  - sieć wodociągowa
  - sieć kanalizacyjna
  - sieć elektroenergetyczna
  - sieć gazowa
  - sieć wodociągowa