Plac Św. Katarzyny 7 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Plac Św. Katarzyny 7

  • nieruchomość zabudowana
  • powierzchnia – 0,1091 ha powierzchni użytkowej kamienicy + 0,0037 ha budynku parterowego
  • obręb 18, nr działki: 88 i 89/1
  • liczba działek – 1 kompleks działek
  • własność Gminy Miasta Toruń
  • Stare Miasto w Toruniu
  • nieruchomość jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków
  • budynek jest wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową
  • nabywca zobowiązany zostanie do rozpoczęcia prac remontowych w ciągu 3- lat od dnia zakupu
Pobierz plik