Olsztyńska

1. nr działki 72/15 - 0,7082 ha
2. nr działki 72/11 - 0,8401 ha
•    usługi komercyjne
•    dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne oraz magazyny
•    obszar oznaczony symbolem M3 – U(k)6 (uchwała RMT nr 130/07 z dnia 2.08.2007 r.)

3. nr działki 72/19 - 0,8720 ha
4. nr działki 72/20 - 0,6743 ha
5. nr działki 72/21 - 0,9449 ha
•    komunikacja – zajezdnia tramwajowa
•    dopuszczalne: usługi komercyjne, w tym stacje paliw, drogi wewnętrzne, parkingi
oraz urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego
•    obszar oznaczony symbolem M3 – K(T)14 (uchwała RMT nr 130/07  dnia 02.08.2007 r.)

 

 

•    północno-wschodnia część miasta przy trasie wylotowej na Olsztyn (DK nr 15)
•    grunty niezabudowane i niezagospodarowane
•    w niewielkiej odległości od węzła autostrady A1
•    w bezpośrednim sąsiedztwie duży kompleks handlowy
•    dojazd z istniejących dróg publicznych oraz po gruntach wydzielonych i docelowo przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi
•    istniejące uzbrojenie w ul. Olsztyńskiej:
– sieć kanalizacyjna
– sieć wodociągowa
– sieć elektroenergetyczna    
– sieć gazowa