Olsztyńska | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Olsztyńska

 • powierzchnia – 1,5483 ha
 • obręb 46, nr działki 72/15 i 72/11
 • liczba działek – 2
 • własność Gminy Miasta Toruń

1. nr działki 72/15 - 0,7082 ha
2. nr działki 72/11 - 0,8401 ha

3. nr działki 72/19 - 0,8720 ha SPRZEDANA
4. nr działki 72/21 - 0,9449 ha SPRZEDANA

 • teren zabudowy usługowej
 • dopuszczalne: zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, parkingi, infrastruktura techniczna
 • obszar oznaczony symbolem 117.11-U1 (uchwała RMT nr 145/19 z dnia 27.06.2019 r.)

 

 

 

 

 

 • północno-wschodnia część miasta przy trasie wylotowej na Olsztyn (DK nr 15)
 • grunty niezabudowane i niezagospodarowane
 • w niewielkiej odległości od węzła autostrady A1
 • w bezpośrednim sąsiedztwie duży kompleks handlowy
 • dojazd z istniejących dróg publicznych oraz po gruntach wydzielonych i docelowo przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi
 • istniejące uzbrojenie w ul. Olsztyńskiej:

– sieć kanalizacyjna
– sieć wodociągowa
– sieć elektroenergetyczna    
– sieć gazowa
– sieć teletechniczna

 

 

 

 

Pobierz plik