Olsztyńska

 1. nr działki 72/16 - 0,5742 ha - SPRZEDANA 
 2. nr działki 72/15 - 0,7082 ha 
 3. nr działki 72/11 - 0,8401 ha
  • usługi komercyjne
  • dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne oraz magazyny
  • obszar oznaczony symbolem M3 – U(k)6 (uchwała RMT nr 130/07 z dnia 2.08.2007 r.)
 4. nr działki 72/19 - 0,8720 ha
 5. nr działki 72/20 - 0,6743 ha
 6. nr działki 72/21 - 0,9449 ha
  • komunikacja – zajezdnia tramwajowa
  • dopuszczalne: usługi komercyjne, w tym stacje paliw, drogi wewnętrzne, parkingi oraz urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z obsługą pasa drogowego
  • obszar oznaczony symbolem M3 – K(T)14 (uchwała RMT nr 130/07  dnia 02.08.2007 r.)
 • północno-wschodnia część miasta przy trasie wylotowej na Olsztyn (DK nr 15) 
 • grunty niezabudowane i niezagospodarowane
 • w niewielkiej odległości od węzła autostrady A1 
 • w bezpośrednim sąsiedztwie duży kompleks handlowy
 • dojazd z istniejących dróg publicznych oraz po gruntach wydzielonych i docelowo przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi
 • istniejące uzbrojenie w ul. Olsztyńskiej:
  – sieć kanalizacyjna 
  – sieć wodociągowa
  – sieć elektroenergetyczna
  – sieć gazowa