Morwowa 2-22 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Morwowa 2-22

 • powierzchnia – 3,2944 ha
 • obręb 40, dz. nr 96/2, 110/6, 108/5, 110/5, 113/7, 82/5, 76, 113/6
 • liczba działek – 3 kompleksy działek
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • działki: 
 1. przy ul. Równinnej 30 i ul. Morwowej - dz. nr 96/2 i 110/6 o łącznej powierzchni 1,0001 ha;
 2. przy ul. Morwowej i Równinnej - dz. nr 108/5, 110/5, 113/7 o łącznej powierzchni 1,1644 ha;
 3. przy ul. Morwowej 10-22 - dz. nr 82/5, 76, 113/6 o łącznej powierzchni 1,1283 ha.
 • przeznaczenie podstawowe: usługi
 • przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej w tym stacje bazowe telefonii komórkowej oraz parkingi i drogi wewnętrzne
 • prawobrzeżna część Torunia
 • obszar oznaczony symbolem 36.10-U6 (Uchwała RMT nr 825/10 z dnia 8.07.2010 r.)
Pobierz plik