Letnia 27a | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Letnia 27a

  • powierzchnia – 0,0669 ha
  • obręb 70, nr działki 788
  • liczba działek – 1
  • własność Gminy Miasta Toruń
  • lewobrzeżna część Torunia
  • obszar oznaczony symbolem 10.20-MW2 (uchwała RMT nr 206/07 z dnia 22.11.2007 r.)
  • przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
  • przeznaczenie dopuszczalne: usługi wbudowane, obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej