Kniaziewicza 125 B | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Kniaziewicza 125 B

 • powierzchnia: 0,0800 ha
 • obręb 72, numery działek: 185/1
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja: usługi
 • termin przetargu: 19.12.2023 r.
 • przeznaczenie podstawowe: usługi
 • przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnętrzne, parkingi, zieleń urządzona, obiekty małej architektury i urządzenia infrastruktury technicznej 
 • obszary oznaczone symbolem 86.19 – U2 (uchwała RMT nr 161/15 z dnia 29.10.2015 r.)
 • lewobrzeżna część miasta
 • doskonałe skomunikowanie z DK 15 oraz drogą ekspresowa S - 10
 • w sąsiedztwie obiekty usługowe oraz zabudowa jednorodzinna
 • teren niezabudowany, niezagospodarowany
 • istniejące uzbrojenie w działkach sąsiadujących:

         – sieć elektroenergetyczna
         – sieć wodociągowa
         – sieć kanalizacyjna
         – sieć teletechniczna

 

 

 

 

 

Pobierz plik