Jana Heweliusza 25 - 39 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Jana Heweliusza 25 - 39

 • obręb 30, nr działek i powierzchnia:
  1.    ul. Heweliusza 25 - 153/8 - 0,1166 ha  - SPRZEDANA
  2.    ul. Heweliusza 27 - 153/9 - 0,1161 ha  - SPRZEDANA
  3.    ul. Heweliusza 29 - 153/10 - 0,1210 ha - SPRZEDANA
  4.    ul. Heweliusza 31 - 153/11 -  0,1310 ha - SPRZEDANA
  5.    ul. Heweliusza 33 - 153/12 - 0,0993 ha    SPRZEDANA
  6.    ul. Heweliusza 35 - 153/13 - 0,1072 ha - SPRZEDANA

  7.    ul. Heweliusza 37 - 153/14 -  0,1160 ha
  8.    ul. Heweliusza 39 - 153/15 -  0,1423 ha
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja podstawowa: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • obszar oznaczony symbolem 105.03MN20 (uchwała RMT nr 807/2018 z dnia 22.02.2018 r.
 • termin przetargu: 16.01.2024 r.

•    północna część miasta
•    teren niezagospodarowany i niezabudowany
•    uzbrojenie w ul. Heweliusza:
     - sieć wodociągowa
     - sieć kanalizacyjna

Pobierz pliki