Heweliusza 19-21 / Watzenrodego 36 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Heweliusza 19-21 / Watzenrodego 36

Heweliusza 19-21 / Watzenrodego 36

  • powierzchnia – 0,3871 ha
  • obręb 30, nr działki 122, 123
  • liczba działek – 2
  • własność Gminy Miasta Toruń
  • nieruchomość położona w północnej części osiedla JAR, na obszarze aktualnie niezurbanizowanym i niezagospodarowanym, stanowiącym obszary z dominującym udziałem roślinności stepowej oraz leśnej
  • brak uzbrojenia w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej (układ drogowy i sieci infrastruktury) niezbędne do realizacji inwestycji, jednak w tym zakresie uruchomiono już procesy inwestycyjne znajdujące się na etapie uzyskiwania stosownych zezwoleń w zakresie budowy sieci wod-kan, elektroenergetycznej, gazowej i teletechnicznej
  • bezpośredni dostęp do dróg publicznych przylegających do ulic Jana Keplera i Jana Heweliusza, aktualnie nieurządzonych
  • przez południową cześć nieruchomości przebiega podziemna sieć elektroenergetyczna o nieustalonym statusie, nie stanowiąca własności lokalnego gestora sieci elektroenergetycznej
  • zgodnie z uchwałą nr 807/18 Rady Miasta Torunia z 22 lutego 2018 r. przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej (jednostka planistyczna 105.03-U7 dla działki nr 122) i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (jednostka planistyczna 105.03-MN6 dla działki nr 123)