Glinki

1. nr działki 23/8 – 0,5756 ha
2. nr działki 23/9 – 0,8468 ha
3. nr działki 23/14 – 0,6371 ha
4. nr działek 24/11, 23/13 – 0,8015 ha
5. nr działek 24/3, 23/10 – 0,9081 ha
6. nr działek 24/4, 23/11 – 0,9950 ha
7. nr działek 24/10, 23/12 – 1,3164 ha
8. nr działki 24/5 – 0,6682 ha
9. nr działki 24/6 – 0,6110 ha
10. nr działki 24/7 – 0,6891 ha
11. nr działki 24/8 – 0,7810 ha
12. nr działki 24/9 – 0,7101 ha
•    usługi
•    dopuszczalne: składy i magazyny, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, obiekty małej architektury, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe
•    obszar oznaczony symbolem 3.20 – U1 (uchwała RMT nr 658/09 z dnia 8.10.2009 r.

 

 

•    południowo – zachodnia część miasta
•    doskonałe skomunikowanie z DK nr 15 oraz drogą ekspresową S10
•    w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty usługowo – produkcyjne, zabudowa jedno i wielorodzinna
•    teren niezabudowany, trawiasty
•    dojazd z istniejących dróg publicznych, a także poprzez drogi wewnętrzne
•    istniejące uzbrojenie zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie nieruchomości:
– sieć kanalizacyjna
– sieć wodociągowa
– sieć elektroenergetyczna

 

Pobierz plik