Glinki

 1. nr działki 23/8 – 0,5756 ha
 2. nr działki 23/9 – 0,8468 ha
 3. nr działki 23/14 – 0,6371 ha
 4. nr działek 24/11, 23/13 – 0,8015 ha
 5. nr działek 24/3, 23/10 – 0,9081 ha
 6. nr działek 24/4, 23/11 – 0,9950 ha
 7. nr działek 24/10, 23/12 – 1,3164 ha
 8. nr działki 24/5 – 0,6682 ha
 9. nr działki 24/6 – 0,6110 ha
 10. nr działki 24/7 – 0,6891 ha
 11. nr działki 24/8 – 0,7810 ha
 12. nr działki 24/9 – 0,7101 ha
 • usługi z udziałem w drodze
 • dopuszczalne: składy i magazyny, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, obiekty małej architektury, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe
 • obszar oznaczony symbolem 3.20 – U1 (uchwała RMT nr 658/09 z dnia 8.10.2009 r.)
 • ul. Gniewkowska
 • południowo – zachodnia część miasta
 • doskonałe skomunikowanie z DK nr 15 oraz drogą ekspresową S10 
 • w bezpośrednim sąsiedztwie obiekty usługowo – produkcyjne, zabudowa jedno i wielorodzinna
 • teren niezabudowany, trawiasty
 • dojazd z istniejących dróg publicznych, a także poprzez drogi wewnętrzne
 • istniejące uzbrojenie zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie nieruchomości:
  – sieć kanalizacyjna
  – sieć wodociągowa
  – sieć elektroenergetyczna
Pobierz plik