Gen. Andersa 93 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Gen. Andersa 93

 • powierzchnia –  4,2578 ha
 • obręb 75, działka nr 1/141, 1/142 i 1/144
 • liczba działek – 3
 • własność Gminy Miasta Toruń 

 

 1. działka nr 1/141 – 0,8660 ha  
 2. działka nr 1/142 – 0,9931 ha
 3. działka nr 1/144 – 2,3987 ha
 • tereny obiektów usługowo – produkcyjnych, składów i magazynów
 • przeznaczenie podstawowe: usługowo-produkcyjna, składy i magazyny
 • przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne
 • obszar oznaczony symbolem 71.20-U/P1 (uchwała RMT nr 199/15 z dnia 17.12.2015 r.)

 

 • południowo – zachodnia część miasta
 • doskonałe skomunikowanie z DK nr 15 oraz drogą ekspresową S10
 • w sąsiedztwie obiekty usługowo – produkcyjne, zabudowa jedno i wielorodzinna
 • teren niezabudowany, niezagospodarowany
 • dojazd z projektowanych dróg publicznych oraz po gruntach wydzielonych i docelowo przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi wewnętrzne
 • istniejące uzbrojenie w ulicach sąsiadujących:

– sieć elektroenergetyczna
– sieć wodociągowa
– sieć ciepłownicza
– sieć kanalizacyjna
– sieć teletechniczna
– sieć gazowa

 

Pobierz plik