Dworcowa | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Dworcowa

  • powierzchnia: 0,2133 ha
  • obręb 43, numer działki: 590/5, 594/3 i 594/1
  • liczba działek: 3
  • własność prywatna
  • przeznaczenie podstawowe: produkcja, usługi, handel
  • wysokość zabudowy: 25 m
  • miejsca postojowe: 2/100 m2 zabudowy
  • powierzchnia biologicznie czynna: 20%
  • dojazd od ul. Dworcowej