Andersa / Okólna

 • powierzchnia – 0,2950 ha
 • obręb 74
 • liczba działek - 3 (oferowane jako jeden kompleks)
 • własność Gminy Miasta Toruń
 • funkcja – usługi komercyjne

 

 

 

 • nr działek 635,637, 636, cz. działek 641, 642, 643
 • usługi komercyjne
 • obszar oznaczony symbolem 86.19 - U2 (uchwała RMT nr 161/15 z dnia 29.10.2015)
 • lewobrzeżna część Torunia
 • teren niezabudowany i niezagospodarowany
 • w sąsiedztwie atrakcyjne tereny zabudowy mieszkaniowej jedno - oraz wielorodzinnej 
 • w niewielkiej odległości market spożywczy 
 • osiedle bogate w tereny zielone i rekreacyjne
 • dojazd z ul. Okólnej
 • istniejące uzbrojenie zlokalizowane w ulicach sąsiadujących:
  – sieć kanalizacyjna
  – sieć wodociągowa
  – kanalizacja teletechniczna
Pobierz plik