Centrum Kształcenia Praktycznego

CKP

Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu kształci corocznie około 600 uczniów i słuchaczy tygodniowo z 5 toruńskich szkół i placówek: ZSMEiE, ZST, ZSOiT nr 13, K-PSOSW, CKU.

Organizujemy kształcenie praktyczne w następujących zawodach: mechatronicznych, elektrycznych, elektronicznych, informatycznych, mechanicznych, budowlanych.

Wykonujemy zadania edukacyjne w obszarach:

  • kształcenia praktycznego;
  • ośrodka egzaminacyjnego;
  • usług szkoleniowych na kursach spawania: gazowego, blach i rur spoinami pachwinowymi metodą  MAG, stali elektrodami otulonymi, nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych TIG i innych
  • zadań w projektach EFS.

Zamierzasz być fachowcem w jednej z powyższych branż? Wybierz jedną z wymienionych szkół zawodowych, a trafisz na najlepsze stanowiska do ćwiczeń praktycznych!

Centrum Kształcenia Praktycznego
ul. św. Józefa 26a
87-100 Toruń

tel. 56 654 47 24
e-mail: ckpatckptorun [dot] edu [dot] pl
www.ckptorun.edu.pl