66 Wapienna St. | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

66 Wapienna St.

66 Wapienna St.

 • area – 2.4320 ha
 • ambit 42
 • number of plots – 9 (10/6, 10/7, 10/8, 10/16, 10/17, 10/18, 21/207, 21/208, 21/209)
 • private ownership

1. nr działki 35/15 – 0,3179 ha (ul. Pera Jonssona 4)
2. nr działek 35/16, 44/3, 91/4, 102/4, 45/1 – 0,6268 ha (ul. Szosa Bydgoska 76-80)
3. nr działek 35/17, 44/4, 45/2, 51/5, 91/5, 102/5, 103/5, 35/18, 44/5, 51/6, 87/2, 91/6, 102/6, 103/6, 91/7 – 1,1611 ha (Szosa Bydgoska 72 -78A)

 • przeznaczenie podstawowe: usługi
 • przeznaczenie dopuszczalne: obiekty usługowo-produkcyjne, składy i magazyny, parkingi, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej
 • zachodnia część miasta przy trasie wylotowej na Bydgoszcz (DK nr 80)
 • w sąsiedztwie przedsiębiorstw usługowych oraz obiektów handlowych i sportowych
 • teren niezabudowany, niezagospodarowany i częściowo zadrzewiony
 • planowany dojazd poprzez drogi wewnętrzne od strony ul. Szosa Bydgoska 
 • istniejące uzbrojenie w ul. Szosa Bydgoska oraz ul. Pera Jonssona:

  – sieć elektroenergetyczna
  – sieć wodociągowa
  – sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej
  – sieć gazowa

 

Pobierz plik