W TORUNIU OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU OBOWIĄZUJE 6 UCHWAŁ W SPRAWIE ZWOLNIEŃ OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI:

  • w zakresie branż chronionych, zanikających i preferowanych;
  • na terenie Strefy Staromiejskiej;
  • dla nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń;
  • na tworzenie nowych miejsc pracy;
  • dla gruntów, budynków i budowli związanych z funkcjonowaniem placów zabaw dla dzieci, sportowych boisk i stadionów oraz basenów kąpielowych odkrytych udostępnionych do użytku publicznego;
  • dla nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

Osobom prowadzącym działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno–prawną i sposób finansowania, zwolnienia przyznane będą w ramach pomocy de minimis.

Zwolnienia można otrzymać, składając dokumenty określone w poszczególnych uchwałach do Wydziału Windykacji i Podatków Urzędu Miasta Torunia (Grudziądzka 126b , IV piętro). Tam otrzymamy także wzory druków oraz wszelką pomoc przy wypełnianiu wniosków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://bip.torun.pl/cms.php?Kod=120.