Toruń to jedno z najlepszych miejsc do życia w Polsce! Potwierdzały to opinie samych torunian w ostatnich raportach „Diagnozy Społecznej”, a także opublikowany w marcu 2018 roku wyniki badania opinii społecznej „Potrzeby i ocena jakości życia mieszkańców miasta Torunia”. 96,4% respondentów zadeklarowało, że czują się bezpiecznie w rejonie swego zamieszkania, a 90,3% respondentów nie zamierza zmieniać swojego miejsca zamieszkania w ciągu najbliższych lat.

Wysokie 2 miejsce Toruń zajął także w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis. Miasto wykazuje równowagę w trzech obszarach: społecznym, środowiskowym i gospodarczym.

Toruń zajął 2 miejsce w Rankingu Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis wśród 50 polskich miast

Badanie „Przystanek Miasto 2017” wskazuje, że Toruń to miasto ładne, czyste, zielone, bezpieczne oraz oferujące wiele atrakcji sportowych i kulturalnych.

torunian czuje się bezpiecznie w rejonie swego zamieszkania.

nie zamierza zmieniać swojego miejsca zamieszkania w ciągu najbliższych lat.

Torunianie dobrze oceniają:

  1. Dostęp do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  2. Zasięg połączeń komunikacji miejskiej
  3. Szeroką ofertę kulturalną
  4. Rozwiniętą infrastrukturę sportową