Toruń to najlepsze miejsce do życia w Polsce! Najlepszym tego potwierdzeniem są opinie samych torunian. Przygotowywany przez interdyscyplinarny zespół ekspertów raport „Diagnoza Społeczna” co dwa lata bada opinie mieszkańców 26 największych miast dotyczące ich miejsca zamieszkania.

1 – Toruń jest miastem, w którym najlepiej żyje się jego mieszkańcom wg „Diagnozy społecznej 2013” (na 26 miast)

1 – miejsce w kategorii jakość życia

2 – dobrobyt materialny oceniany przez mieszkańców

2 – kapitał społeczny

torunian uważa, że w mieście żyje się dobrze.

wystawia miastu pozytywną ocenę

Torunianie dobrze oceniają:

  1. Dostęp do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
  2. Zasięg połączeń komunikacji miejskiej
  3. Szeroką ofertę kulturalną
  4. Rozwiniętą infrastrukturę sportową