Przedsiębiorcy poszukujący kapitału na rozwój własnych firm ze środków finansowych Unii Europejskiej, mogą korzystać m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).
Wstępną selekcję i wybranie najbardziej interesującego dla przedsiębiorcy źródła finansowania, umożliwi zarys RPO WK-P do pobrania tutaj oraz POIR do pobrania tutaj, gdzie przedstawiono wybrane działania i poddziałania dla przedsiębiorców.
Szersze informacje, które wskażą m.in. wysokość wkładu własnego w projekt oraz jego dopuszczalną wartość znajdują się do pobrania w wyciągu z tzw. uszczegółowień dla programów operacyjnych, dla RPO WK-P tutaj oraz POIR tutaj.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Obowiązujące dokumenty i wytyczne do RPO WK-P znajdują się na stronie internetowej Programu.

Aktualnie obowiązujące harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 rok znajduje się na stronie internetowej RPO WK-P:
Instytucją wdrażającą RPO WK-P jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wszystkie informacje o konkursach i naborach do nich, można znaleźć na stronie internetowej

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Obowiązujące dokumenty i wytyczne do POIR znajdują się na stronie internetowej Programu.

Aktualnie obowiązujące harmonogramy naborów wniosków o dofinansowanie na 2016 rok znajduje się na stronie internetowej POIR
oraz Portalu Funduszy Europejskich
Instytucje i adresy dla POIR gdzie można aplikować o środki finansowe:
1. Portal Funduszy Europejskich
– ogłaszane konkursy tutaj

2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NCBR
– ogłaszane konkursy tutaj
– programy krajowe tutaj

3. Polska Agencja Rozwoju Regionalnego
– ogłaszane konkursy tutaj

4. Bank Gospodarstwa Krajowego
– ogłaszane konkursy tutaj