Sektor nowoczesnych powierzchni biurowych na rynkach regionalnych wchodzi wyraźną fazę rozwoju. Sytuacja ta jest wynikiem splotu kilku czynników. Regionalne ośrodki gospodarcze są na tyle silne i dynamiczne, że stwarzają możliwości rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a także przyciągają inwestorów zagranicznych. Nie byłoby to możliwe bez odpowiednich zasobów ludzkich oraz odpowiedniego zaplecza edukacyjnego. Liczba ośrodków akademickich, jak i wysoki poziom kształcenia stanowią o silnych stronach miast regionalnych. Przekłada się to na dynamiczny rozwój sektora usług wspólnych (SSC), outsourcingu (BPO), technologii teleinformatycznych (ITO), a także centrów badawczo-rozwojowych (R&D).